Tehnološkim inovacijama ka izgradnji održivog sistema vodosnabdijevanja

U skladu sa konstantnim naporima da kreiramo efikasan i održiv sistem vodosnabdijevanja snabdijevanja koji će odgovoriti rastućim potrebama potrošača na području naše opštine danas je organizovana prezentacija kompanije Pirmayer koja se bavi razvojem najsavremenijih uređaja i sistema za prevenciju gubitaka na mreži vodosnabdijevanja.

Prezentacija je održana u prostorijama DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR, na inicijativu Izvršnog direktora Zorana Pajovića, na kome su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave vodosnabdijevanjem iz Kotora, Tivta i Budve i koji su imali prilike da razmijene iskustva kada je riječ o važnom pitanju kakvo je smanjivanje gubitaka na mreži pomoću modernih tehnologija koje su nam danas dostupne.

Čista pijaća voda je neprocjenjiv resurs, i u skladu sa našom orijentacijom da sistem vodosnabdijevanja bude što efikasniji preduzimaju se konstantne mjere za smanjivanjem gubitaka na mreži. Moramo biti svjesni činjenice da živimo u vremenu da je samo 2 % ukupnih vodnih kapaciteta na svijetu pijaća voda i shodno tome moramo se odnositi pažljivo prema ovom dragocjenom resursu. Takodje treba imati u vidu da je trend po tom pitanju takav da se očekuje da se na globalnom nivou zalihe pijaće vode prepolove u narednih 20 godina, ističe Pajović.

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ulaže konstantne napore na planu tehnološkog unaprijeđivanja koje će nam omogućiti da suzbijemo sve oblike gubljena na mreži koje nastaju kao posledica dotrajale mreže i nelegalnog priključivanja na mreži. Današnji sastanak nam je pokazao pravi put kako saradnja treba da se odvija kroz razmijenu iskustava i znanja kada je riječ o ovom problemu s kojim se suočavaju sva preduzeća iz ove branše.