TO Bar: 70.000 eura za projekte valorizacije kulturne baštine

Turistička organizacija (TO) Bar raspisala je Javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar.

-Ukupna sredstva opredijeljena Javnim pozivom iznose 70.000 eura.

Cilj Javnog poziva je valorizacija kulturne baštine kroz projekte kojima se unapređuje kvalitet turističke ponude opštine Bar.

Pravo podnošenja zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju javne ustanove, NVO i druga pravna lica. Podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Crnoj Gori-naveli su iz TO Bar.

Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (Pobjeda) i na internet stranici Turističke organizacije Opštine Bar (www.bar.travel).

-Prijava na Javni poziv sa prilozima podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Turistička organizacija Opštine Bar, Vladimira Rolovića 10, 85000 Bar, sa naznakom „Za Javni poziv”

Koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane da apliciraju sa projektima koji će doprinijeti promociji kulturnih dobara i unaprijeđenju kvaliteta turističke ponude-poručili su iz TO Bar.