Tužba Upravnom sudu zbog izgradnje vrtića u Baru

Predstavnici građanske Inicijative iz Bara podnijeli su tužbu Upravnom sudu kojom traže ukidanje Rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) kojim je izdata građevinska dozvola za izgradnju dječijeg vrtića i jaslica.

 

Iz građanske Inicijative saopšteno je da je u tužbi ukazano na nezakonitosti spornog rješenja koje se odnose na povrede pravila upravnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, o čemu su, kako su kazali, dostavili dokaze.

„Na osnovu dokumentacije koju su predstavnici inicijative dobili od MORT-a i opštine, tužitelji su ukazali da je građevinska dozvola donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata“, kaže se u saopštenju Inicijative koje je dostavljeno agenciji MINA.

Navodi se da je, uvidom u dokumentaciju na osnovu koje je izdata građevinska dozvola kao i uvidom u građevinsku dozvolu, nesporno utvrđeno da investitor Javna predškolska ustanova (JPU) “Vukosava Ivanović Mašanović” iz Bara nije dostavila niti u spisima postoji polisa osiguranja od odgovornosti za investitora.

Iz Inicjative su kazali da se sva revidovana projektna dokumentacija odnosi na investitora JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“, a ne i na Ministarstvo prosvjete.

„Ne postoje ni polise osiguranja za učesnike u izradi glavnog projekta, kao ni za koja je jedan od revidenata glavnog projekta, čime su direktno prekršene odredbe člana 93 tada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta“, rekli su iz Inicijative.

Oni su objasnili da je sporna građevinska dozvola izdata, između ostalog, na osnovu Polise osiguranja od odgovornosti za jedno pravno i jedno fizičko lice, s tim da prava traje od 13.januara 2016.godine do 13.01. prošle, a druga od 12.01.2016. godine do 12.01. prošle godine.

Kako su podsjetili iz Inicijative, Rješenje koje se osporava donijeto je prvo marta prošle godine, što obje polise čini nevažećim.

„Uvidom u dokumentaciju, predstavnici inicijative građana nijesu mogli naći nijednu logičnu vezu između polise osiguranja fizičkog lica koja je priložena sa projektom izrade vrtića, obzirom da, sem što je istekla, na polisi piše da je dio dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole za projekat u Herceg Novom (detalji o ovome opisani su u tužbi a dokazi o tome priloženi, iz razloga poštovanja privatnosti ovdje ne navodimo imena)“, navode iz Inicijnative.

Oni smatraju da je nejasno zašto je, između ostalog, na osnovu ove polise izdata građevinska dozvola, jer se ta polisa ne odnosi na lice, odnosno subjekt koje je učestvovalo u izradi glavnog projekta spornog vrtića, niti u njegovoj reviziji, niti ima bilo kakve veze sa projektom izgradnje vrtića.

U tužbi se navodi da u građevinskoj dozvoli nije navedena faznost građenja objekta čime je direktno prekršena odredba člana 94 tada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta.

Predstavnici građanske inicijative poručili su da nastavljaju borbu za očuvanje parka u centru Bara i dvorišta barske gimnazije kao i da je svako rješenje problema koje ne obuhvata zaštitu čempresa i dvorišta, neprihvaljivo.

„Mi se i dalje nadamo da će nadležni shvatiti da odabrana lokacija nije u interesu građana te da će naći rješenje koje će biti u skladu potrebama grada, njegovim kvalitetnim razvojem i šrenjem.”, rekli su predstavnici građanske inicijative.