U Baru održan drugi sastanak koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone

Juče je u prostorijama Opštine Bar održano drugo zasijedanje Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone.

Sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, prisustvovali su direktor TO Bar Emil Kukalj i predstavnici državnih organa, organa lokalne uprave i službi, opštinskih preduzeća, mjesnih zajednica, udruženja privrednika, kao i predstavnici turističke privrede.

Na sjednici je bilo riječi o trenutnom stanju i rješavanju aktuelnih problema u raznim oblastima djelovanja koje direktno ili indirektno mogu uticati na bolju pripremu turističke sezone.

U skladu sa zaključkom sa prethodnog sastanka, formiran je poseban Odbor koji će se baviti unaprijeđenjem sve popularnijeg kruzing turizma u Baru, kojeg će pored predstavnika “Port od Adrie”, “Barske plovidbe”, turističke agencije “Allegra” i Turističke organizacije Bar, činiti i predstavnici Klastera turizma i kreativne industrije, turističkih agencija i udruženja taksista.

Predsjednik opštine je upoznao prisutne sa kontinuiranim aktivnostima organa lokalne uprave u prethodnom periodu i, između ostalog, podsjetio da je Opština Bar pokrenula kampanju „Naš Bar – čist grad“ , te da je, kao jedna od aktivnosti u okviru kampanje, bila i nabavka posuda za odlaganje otpada koje će biti raspoređene na određenim lokacijama, po mjesnim zajednicama, na teritoriji naše opštine.

Direktor TO Bar Emil Kukalj je najavio kampanju „Registruj smještaj“, koja ima za cilj da, u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave, stvori preduslove za spječavanje mogućnosti nelegalnog poslovanja, odnosno izdavanja privatnog smještaja. Prisutne je upoznao o brojnim aktivnostima koje TO Bar sprovodi na pripremi turističke sezone kao i sa brojnim stanjem turista.

Na sastanku je zaključeno da će se ubuduće zajedničkim koordiniranim mjerama i radnjama državnih organa, inspekcijskih službi, organa lokalne uprave, i preduzeća ići u pravcu rješavanja problema sa kojim se susrećemo, te da će s tim u vezi biti inicirani tematski sastanci, kako bi se što prije iznašli načini za efikasniju realizaciju tih aktivnosti.