U Sokolani je sada zdravije živjeti

Uspješno je okončan projekat ”Uklanjanje otpada odbačenog u životnu sredinu – ‘divlja’ deponija u naselju Sokolana”, u šta su se uvjerili predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine – EKO FOND, koji su učestvovali u finansiranju projekta, zadovoljni su iz Komunalnog preduzeća.

Da podsjetimo, doo Komunalne djelatnosti je jedino od komunalnih preduzeća u Crnoj Gori koje je iskoristilo sredstva opredijeljena od strane EKO FOND-a za uklanjanje otpada odbačenog u životnu sredinu – “divljih” deponija.

Foto: BARInfo

“Sa ‘divlje’ deponije u naselju Sokolana utovareno je i odvezeno na sanitarnu deponiju Možura 1500 m³ otpada (1226,76 tona). Zemljište na kome se nalazio otpad je kultivisano, nasuto slojem zemlje, uređeno zelenilom i urbanim mobilijarom”, navode iz ovog privrednog društva.

Foto: BARInfo

Ukupan iznos sredstava utrošenih za realizaciju projekta je 42.832 eura, od kojih je EKO FOND učestvovao sa 80 %.

“Ovim je doo Komunalne djelatnosti još jedanput pokazalo odgovoran odnos prema smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, a naročito smo ponosni na činjenicu da smo stanovnicima naselja Sokolana omogućili boravak u zdravijem i čistijem okruženju”, zaključuje se u saopštenju.