U ulici Jovana Stojanovića ugrađena dva polupodzemna kontejnera

U ulici Jovana Stojanovića ugrađena su dva polupodzemna kontejnera MOLOK DOMINO, kapaciteta po 5 m3, koje je Opštini Bar donirala kompanija Alegrina NS, zastupnik kompanije MOLOK iz Finske. Ukupna vijednost donacije iznosi 9.500,00 eura bez PDV-a.

Polupodzemni kontejneri ovog tipa omogućavaju čisto, sigurno i ekonomično rješenje za ekološki prihvatljivo prikupljanje otpada i predstavljaće novitet u odnosu na postojeće polupodzemne kontejnere u Opštini Bar. Tako će jedna posuda biti namijenjena „suvoj“ frakciji odnosno odlaganju papira, kartona, plastike, metala i/ili stakla, dok će se u drugoj odlagati sve vste komunalnog otpada koje nijesu sadržane u „suvoj“ frakciji.

Prednosti primjene polupodzemnih kontejnera su višestruke, posebno ako se ima u vidu činjenica da sa jednim polupodzemnim kontejnerom, u zavisnosti od njegove zapremine, mijenjamo grupu od tri do pet kontejnera zapremine 1,1 m³. Takođe, kontejneri zauzimaju minimalnu površinu, smanjuju koncentraciju neprijatnih mirisa, imaju duži životni vijek eksploatacije i uz primjenu specijalnog vozila značajno skraćuju vrijeme pražnjenja.

Ovom donacijom stvaraju se uslovi za efikasnije upravljanje otpadom, odnosno da se sakupljeni otpadni materijal, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični sa tokovima otpada iz domaćinstava, pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje“.