Ukida se ovjera zdravstvenih knjižica

Građani će na mobilnom moći da provjere da li ih je poslodavac prijavio na osiguranje,

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) početkom naredne godine razviće servis eOsiguranje, zahvaljujući kojem građani više neće morati da ovjeravaju zdravstvene knjižice na šalteru.

Direktor FZO Sead Čirgić kazao je “Vijestima” da je eOsiguranje njihova sljedeća aktivnost. Građani će, od 2019. godine, moći na svom mobilnom telefonu ili računaru da provjere da li su ih poslodavci prijavili na zdravstveno osiguranje.

“S obzirom da se procedurom prenosa podataka prijave na zdravstveno osiguranje prenose iz informacionog sistema Poreske uprave u FZO, obezbijedićemo da osiguranik u svakom momentu može provjeriti da li je uredno prijavljen na zdravstveno osiguranje, odnosno da li je njegova knjižica aktivna (elektronski ovjerena)”, pojasnio je Čirgić. Direktor naglašava da će ukidanjem ovjere zdravstvenih knjižica bitno olakšati osiguranicima jer više neće morati da čekaju u redovima ispred šaltera, dok će istovremeno rasteretiti i zaposlene u svim područnim jedinicama i filijalama. Čirgić je pojasnio da će eOsiguranje poboljšati i kontrolu u domovima zdravlja i bolnicama…

Pristup novom elektronskom servisu moguć je na postojećoj platformi eZdravlje – portalu i mobilnim aplikacijama. Na toj platformi građanima su sada dostupna četiri elektronska servisa. Njima se pristupa tako što se na portalu eZdravlje ili mobilnoj aplikaciji ukuca broj zdravstvene knjižice i posebna šifra koju dodjeljuje izabrani ljekar.

Elektronsko zakazivanje omogućuje pacijentima da elektronski zakažu pregled kod izabranog doktora.

FZO je u martu ove godine ukinuo štampane recepte za podizanje ljekova, dok je za građane uveden servis eRecept, uz pomoć kojeg mogu da vide koja terapija im je propisana, do kada važi recept, kao i koje ljekove su podizali u apotekama u posljednjih šest mjeseci.

Ove godine uveden je i servis eApoteka, uz pomoć kojeg osiguranici putem interneta mogu da provjere da li i u kojoj apoteci u njihovom mjestu ima terapije koja im je potrebna. Cilj tog servisa je da građanima omogući uvid u stanje zaliha ljekova u svim državnim i pojedinim privatnim apotekama koje ljekove izdaju na recept.

Četvrti servis je eNalaz, koji od početka godine treba da bude aktivan u svim domovima zdravlja. Servis podrazumijeva da se rezultati laboratorijskih nalaza automatski šalju u zdravstveni karton kod izabranog doktora, ali i direktno pacijentu, koji će moći da ih pogleda na mobilnom telefonu ili računaru.

Iz FZO su “Vijestima” saopštili da u 2019. godini planiraju uvođenje elektronskih nalaza i u opštim bolnicama. Uz elektronski nalaz, kako je saopšteno iz FZO, neće više moći da dođe do zamjene uzoraka, jer se ne rade ručne evidencije gdje je postojala mogućnost greške.

Elektronski stižu i nalazi mikrobiologije

Čelnik FZO je “Vijestima” kazao da su uspješno povezali informacione sisteme Instituta za javno zdravlje i domova zdravlja kako bi se direktno prenosili podaci i o nalazima i mikrobiološkoj dijagnostici koju pacijenti urade u toj ustanovi.

“Dakle, stvorili su se uslovi da početkom naredne godine obezbijedimo da putem servisa eNalaz pacijenti mogu da vrše uvid i u elektronske nalaze mikrobiologije, ne samo biohemije kako je to do sada bio slučaj”, rekao je Čirgić.

Dodao je i da će elektronska razmjena podataka između Instituta i domova zdravlja da obezbijedi smještanje i tih analiza u elektronski karton pacijenta, što će olakšati ljekarima i doprinijeti kvalitetnijem liječenju.

“Ne treba zanemariti i velike gužve, kao i čekanje u redovima kada se preuzimaju nalazi mikrobiologije u Institutu, tako da će pacijenti osjetititi benefite i u tom dijelu. Takođe, rasteretiće se i zaposleni u Institutu, s obzirom da na dnevnom nivou obrađuju veliki broj tih analiza”, istakao je Čirgić.