Upis u prvi razred osnovne škole u ponedjeljak

Upis u prvi razred osnovne škole počeće u ponedjeljak, 1. aprila 2019. godine, saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Upisuju se djeca rođena 2013. godine tj. djeca koja navršavaju šest godina u ovoj kalendarskoj godini. Napominjemo da od prošle godine važi teritorijalni princip, što znači da su za svaku školu određena pripadajuća naselja/ulice.

Spiskove pripadajućih naselja/ulica škole imaju obavezu da istaknu na vidnim mjestima, ali i na svojim sajtovima. Svrha teritorijalnog principa je prije svega da se djeci koja žive u blizini škole omogući upis u tu ustanovu.

Procedura upisa se realizuje kao i prethodnih godina, u tri koraka: zakazivanje sistematskog pregleda kod izabranog pedijatra, zakazivanje razgovora kod pedagoga ili psihologa škole, uz ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove i na kraju razgovor djeteta sa pedagogom ili psihologom škole.

Iz Ministarstva napominju da će, zbog primjene teritorijalnog principa, jedan dio roditelja/staratelja biti dužan da dostavi i potvrdu o prebivalištu i to:

• Potvrdu o prebivalištu moraju pribaviti oni roditelji/staratelji koji do sad nijesu prijavili promjenu prebivališta (adrese stanovanja) Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako bi dijete mogli upisati u školu koja pripada njihovom trenutnom mjestu prebivališta.

• Takođe, potvrdu o prebivalištu moraju pribaviti i oni roditelji/staratelji koji su nakon februara 2019. mijenjali adresu stanovanja, nezavisno od toga jesu li tu promjenu prijavili Ministarstvu unutrašnjih poslova ili ne.

Ukoliko eventualno ima mjesta, škola može upisati i djecu koja nijesu iz pripadajućih naselja. U tim slučajevima prednost imaju učenici iz porodica čija starija djeca već pohađaju tu školu.

Djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu godinu, na predlog komisije ili roditelja, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu. Djetetu se može odobriti upis u školu prije navršetka šest godina života, na predlog roditelja, a po odobrenju komisije za upis.

Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu, navodi se u saopštenju.