Usluge Poreske uprave na portalu eUprava – brzo i lako do dokumenata elektronskim putem

Poreska uprava (PU) pozvala je sve korisnike da posjete portal eUprava i podnesu zahtjev za izdavanje dokumenata koristići prednosti završavanja administrativnih procedura bez posjeta područnim jedinicama i čekanja u redovima.

Preciziraju da se preko portala www.euprava.me može brzo i lako doći do dokumenata elektronskim putem te da te usluge “značajno olakšavaju poslovanje poreskim obveznicima”.

Preko portala se, kako dodaju, elektronskim putem može dobiti potvrda o rezidentnosti u poreske svrhe za pojedince i preduzeća, kao i uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda za građane i kompanije.

Moguće je doći i do uvjerenja o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za učešće u postupku javnih nabavki.

“Preko portala se mogu dobiti i uvjerenja o visini prihoda, ovjera računa za evidentiranje prometa, kao i zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje”, precizirali su iz Poreske.