Uvedene nove tehnologije na planu kontrole ispravnosti vode

Stručne službe tehničkog sektora DOO Vodovod i kanalizacija koninuirano ulažu značajne napore u pravcu uvodjenja novih tehnologija u radu, a sve sa ciljem održavanja stabilnog i kvalitetnog sistema vodosnabdijevanja potrošača.

Shodno tome u prethodnom periodu DOO Vodovod i kanalizacija Bar je  pristupilo  nabavci i ugradnji nove opreme na većem broju hlornih stanica, čime je najmodernijom tehnologijom zaokružen cjelokupan sistem kontrole kvaliteta. Izvršena je nabavka i montaža hlorne instalacije za pet hlornih stanica na izvorištima i jednu hlornu stanicu na prepumpnoj stanici u Sutomoru.

Ovom investicijom smo uspijeli da dotrajalu hlornu opremu zamijenimo novom, čime smo uradili značajan korak u cilju poboljšanja stabilnog i kontinuiranog tretmana vode, gasnim hlorom sa unaprijedjenjem sistema kroz instalaciju dvije boce gasnog hlora. Tehnološko unaprijedjenje je ugradjivanje gasnog preklopnika koji automatski prebacuje hlorisanje preko druge boce kada se prva isprazni čime ostvarujemo kontinuirano, stabilno i bezbjedno hlorisanje vode.

Ističemo da se u ovom periodu pristupilo nabavci i ugradnji tri moderna uređaja sa detekcijom curenja hlora i neutralizacijom hlora u vazduhu na onim hlornim stanicama gdje je stručnom analizom procijenjen najveći rizik. Ovim smo ispunili najviše standarde kada je riječ o zaštiti u mogućim akcidentnim situacijama uslijed kojih može doći do ugroženosti, ljudstva, životne sredine i opreme.

DOO Vodovod i kanalizacija će i u narednom periodu nastaviti sa modernizacijom koja ima za cilj povećanje stepena bezbjednosti i očuvanja visokog kvaliteta vode kroz uvođenje tehnoloških inovacijama kako na hlornim tako i na pumpnim stanicama za čistu vodu i pumpnim stanicama za otpadnu vodu.