Većina poslodavaca ne poštuje kolektivne ugovore

Poslodavci često ne poštuju kolektivne ugovore odnosno ugovor o radu, noćni rad, obračun i isplate zarada, dnevni, nedjeljni i godišnji odmor i na taj način zakidaju zaposlene, kažu u sindikatu. To potvrđuje i rutinska kontrola inspekcije iz koje je Pobjedi rečeno da je samo u prošloj godini otkriveno 137 nepravilnosti kod 116 kompanija.

U Uniji poslodavaca kažu da nemaju podatke koliko njihovi članovi poštuju odredbe kolektivnih ugovora.

Iz Uprave za inspekcijske poslove Pobjedi su kazali da su lani donijeli 115 ukazivanja, devet rješenja, sedam novčanih kazni od ukupno 9.500 eura.

Ciljana kontrola poštovanja kolektivnih ugovora se ne sprovodi kao poseban inspekcijski nadzor, već u okviru redovne kontrole isplata zarada, ili po zahtjevu radnika. Nepravilnosti su evidentirane kod neutvrđivanja koeficijenta za obračun zarade
u ugovoru o radu, ili utvrđivanje nižeg koeficijenta od predviđenog kolektivnim ugovorima, kao i neuručivanje obračuna zarada za dospjele mjesece objasnili su iz inspekcije.

Inspekcija rada je, uglavnom, donosila ukazivanja za otklanjanje nepravilnosti, po kojima su poslodavci postupili, a bilo je i rješenja za ažuriranje isplate zarada i uručivanje obračuna. Novčana kazna izricanaje poslodavcima koji nijesu izvršili obavezu.

Zbog nesolventnosti mnogih poslodavaca, ove mjere nijesu efektuirale pozitivnim ishodom po zaposlene, jer često odu pod stečaj, pa se inspekcijski nadzor prekida ističu iz inspekcije rada.

Brojne nepravilnosti

Iz Saveza sindikata su Pobjedi kazali da su česti slučajevi kršenja kolektivnih ugovora i da se u punom obimu ne poštuju ugovor o radu, obračun i isplate zarade, godišnji, dnevni i nedjeljni odmor. Naveli su da se u trgovini i građevinarstvu uglavnom obračunavaju minimalci od 193 eura, a da su zaposleni primorani da na to pristanu, jer drugih mogućnosti nemaju.

-Često se obračunavaju porezi i doprinosi na visinu minimalca, bez obzira na visinu stvarne zarade kazali su iz SSCG i dodali da poslodavci izbjegavaju zaključivanje ugovora o radu ili daju “blanko ugovor u kojem nema ni osnovnih elemenata.

-Na taj način čini se šteta kako zaposlenima, kojima će sjutra penzija biti manja, ali i državi i prvenstveno Fondu PIO tvrde u SSCG i dodaju da malo poslodavaca daje radnicima obračunsku listu. Neki dio zarada ne isplaćuju u novcu, već daju “potvrde” za kupovinu. Navode i da dio poslodavaca ne sprovodi disciplinski postupak prilikom kažnjavanja zaposlenih, kao i da uskraćuju sindikatu podatke o poslovanju kompanije, uvođenju tehnoloških, ekonomskih i restrukturarnih promjena i programa ostvarivanja prava zaposlenih za čijim radom prestaje potreba, o ukupnim obračunatim bruto i isplaćenim neto zaradama, uključujući i doprinose.

Ivana Mihajlović, savjetnica za pravna pitanja iz Unije slobodnih sindikata, kazala je za Pobjedu da su najčešće nepravilnosti uvećanje zarade po osnovu prekovremenog, noćnog, i rada u dane državnih i drugih praznika, broja dana godišnjeg odmora i izdavanje pisanog obračuna zarade.

-USSCG stalno ukazuje da inspekcijske kontrole moraju biti češće, a kapaciteti inspekcije pojačani, te da nema selektivne primjene propisa kazala je Mihajlović.

Iz Unije poslodavaca su poručili da je poštovanje Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora obaveza svih poslodavaca i zaposlenih, što važi i za pojedinačne kolektivne ugovore.

-U UPCG ne posjedujemo podatke o tome u kojoj mjeri poslodavci poštuju pomenute akte, niti se takva evidencija kod nas vodi, ali vjeujemo da ih imaju nadležne institucije kažu iz UPCG i ističu da nije dobro izvoditi generalne zaključke o stanju poštovanja prava i obaveza. Naveli su da visina zarada varira zavisno od suficita radne snage.

-Deficitarna zanimanja i stručnost radne snage podižu nivo prosječnih zarada. Može se očekivati da specifična znanja npr. u finansijskim organizacijama bilježe visok nivo zarada, koja u trgovini, kafićima i restoranima nijesu potrebna istakli su iz UpcG.

-Generalno gledano, naročito imajući u vidu statističke podatke, visina zarada u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. U tom smislu, uvažavajući potrebe zaposlenih i troškove života, postoji prostor za povećanje zarada poručili su iz UPCG i ocijenili da je nivo zarada slika stanja u privredi.