Više od pola miliona eura za revitalizaciju i promociju kulturne baštine Bara i Tropoje

Početni sastanak i prva radionica u okviru projekta New Reality of the Heritage Sites, održani su od 29-30. maja u Opštini Tropoja u Albaniji.

Foto: CdM

Sastanak je otvorio gradonačelnik Tropoje, g. Rexhë Byberi, a prisustvovali su predstavnici Opštine Tropoja, NVO FLAG kao i predstavnici Opštine Bar koja je vodeći partner na projektu koji se finansira iz programa IPA CBC Crna Gora- Albanija 2014-2020.

Iz Opštine Bar su saopštili da je na sastanku potpisan Ugovor o partnerstvu i predstavljen je projekat nakon čega je organizovan obilazak muzeja “Bajram Curi” koji će biti renoviran u okviru projekta.

U prvoj godini projekta, kako se navodi, predviđene su adaptacije na oba lokaliteta: u pomenutom muzeju u Tropoji kao i u Starom gradu Baru gdje će unaprediti postojeća ruta kroz adaptaciju biletarnice, uređenje pješačke staza od Carinarnice do Arhiepiskopske palate i adaptaciju javnog toaleta.

“Za oba lokaliteta se nabavlja savremena AR oprema i kreiraju softveri. Prvi softver koji će biti primijenjen i u Arhiepiskopskoj palati i u tropojskom muzeju će uz pomoć savremene opreme sa 3D animiranim likovima i interakcijom korisnika sa animacijama osavremeniti ponudu oba muzeja. Namjena drugog softvera je promocija lokaliteta, a riječ je o virtuelnim vratima koja se postavljaju na turistički frekventnim mjestima, gjde u sistemu proširene stvarnosti animirani likovi iz prvog softvera pozivaju ljude da posjete Stari grad /muzej u Tropoji”, naveli su iz Opštine Bar.

Drugog dana je, kako još dodaju, održana prekogranična radionica na temu turistički menadžment i iskustva u okviru EU projekata na adaptaciji kulturne baštine i upotrebi modernih alata za vizualizaciju.

Šefica kancelarije za upravljanje projektima je predstavila projekte finansirane od strane Evropske unije u okviru kojih su adaptirani kulturni lokaliteti i kreirani softveri za promociju.

Igor D. Milošević, glavni gradski arhitekta Opštine Bar je dao arhitektonske sugestije za rješenja prlikom renoviranja muzeja i izložbene sale muzeja “Bajram Curi” u kojoj će biti primjenjen softver za sistem proširene stvarnosti.

Iz Opštine Bar su naglasili da projekat “Nova stvarnost kulturne baštine” započeo je 1. marta 2023. godine i biće sproveden do 31. avgusta 2025. godine.

“Vodeći partner je Opština Bar, u saradnji sa partnerima Opštinom Tropoja i NVO FLAG. Ukupna vrijednost projekta iznosi 533.024,96 eura, od čega 85 odsto sufinansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa Crna Gora – Albanija 2014 – 2020. Glavni cilj projekta je jačanje i raznovrsnost kulturne i turističke ponude u prekograničnom području, kao i razvoj najvišeg kvaliteta i održivog upravljanja kulturnim resursima”, poručuju.