Vježba “Jadran 2019”

U barskoj luci danas je bilo burno: Gasili su se požari, spašavali putnici iz palog aviona, obavljena evakuacija putnika sa kruzera…

Za manje od dva sata ugašen je požar na vojnom brodu, spašena dva člana posade aviona koji se srušio u more, evakuisani putnici sa kruzera uspješno kontrolisan požar u marini!

Akciju su združeno i besprekorno obavili pripadnici Uprave pomorske sigurnosti, Vojske Crne Gore i policije u okviru interresorne vježbe „Jadran 2019“.

Bila je ovo treća interresorna vježba koju organizujemo, nakon prve u Kotoru i prošlogodišnje u Baru i ova je bila najuspješnija“, prokomentarisao je po završetku vježbe ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković.

Vježbu su sa jedrenjak RMCG “Jadran” posmatrali predstavnici resornih ministarstava, vladinih agencija i lokalne samouprave, a sa brodića Mediteran predstavnici “sedme sile”.

Do požara je, inače, prema scenariju, došlo prilikom prekrcaja goriva kada dolazi do požara instalacija na kopnu, koji se prenosi na brod.

Drugi dio vježbe bilo je spašavanje članova posade aviona koji je pao u lučki akvatorij i gašenje požara iz vazduha.

Pad vazduhoplova sa dva člana posade, desio se 300 m od zelenog navigacijskog svjetla na lukobranu. Prvo su spašeni članovi posade a potom ugašen požar iz vazduha.

Treći zadatak koji je bio postavljen pred združenim snagama UPS-a, MUP-a i RMCG bila je avakuacija putnika sa putničkog broda na kome je došlo do požara u motoru.

Po završetku vježbe sva plovila koja su učestvovala u njoj formirala su počasni defile.

Vježba “Jadran 2019” organizovana je sa ciljem da pokaže spremnost reagovanja državnih i ostalih institucija Crne Gore prilikom tehničko-tehnoloških akcidenata  sa ciljem sprečavanja zagađenja mora, traganja i spašavanja na moru i borbe protiv požara.

Cilj ove vježbe bio je testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama u prvom stepenu”, saopštili su iz Uprave pomorske sigurnosti.

Vježba je pokazala kako treba realizovati saradnju između ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova i saobraćaja i pomorstva odnosno kako zajedničkim snagama možemo mnogo toga da uradimo. Tokom sezone su organizovane mnoge akcije spašavanja, mnogo života je spašeno od navedenih institucija, i napominjem da je more veliki resurs koji trebamo zaštiti kako od zagađenja i mnogih nezakonitih radnji”, prokomentarisao je po završetku vježbe ministar Nurković.

Direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Safet Kočan, istakao je da je ova vježba pored konkretnog odgovora na nastale incidente (kopnu, moru) pokazala kvalitetnu, konstruktivnu i bogatu razmjenu mišljenja i iskustava kako bi smo se u narednom periodu borili za bolja, fleksibilnija i inovativnija rješenja, a u cilju prevazilaženja razlika u djelovanju kao samostalnih organa.