Vlada predstavila drugi paket ekonomskih mjera

Premijer Duško Marković predstavio je javnosti drugi Vladin paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi koji je Vlada danas usvojila i čiji je fiskalni efekat 71,4 miliona eura bruto, odnosno 40 miliona neto u tri mjeseca.
Premijer je saopštio da paket obuhvata:

– Podršku privredi i zaposlenima za više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima radi više od 100.000 zaposlenih.

„Obuhvat podrške je veoma širok, i podrazumijeva zaposlene u zatvorenim i ugroženim djelatnostima, zaposlene na plaćenom odsustvu, zaposlene u karantinu i samoizolaciji, pa sve do subvencija za novo zapošljavanje“ – kazao je Marković.

– Oslobađanje od fiksnog dijela računa za struju za mjesece april, maj i jun – koji se neće obračunavati korisnicima u zatvorenim djelatnostima;

– Dodatno, ojačavanje instrumenata finansijske podrške kod Investiciono-razvojnog fonda, i obustavu određene prinudne naplate u korist budžeta;

– Posebni program podrške poljoprivredi i ribarstvu, koji je samo dio šireg paketa, kojim se stvaraju pretpostavke za proizvodnju i rast kroz angažovanje svih stvaralačko-proizvodnih i prerađivačkih resursa;

– U oblasti poreza i carina – skraćivanje rokova za povraćaj PDV-a, produžavanje limita izloženosti carinske garancije za plaćanje carinskog duga. „Pored toga, intervenišemo u oblasti zarada smanjivanjem plate funkcionerima iz kategorija A i B u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Napominjem da su to zaposleni sa najvećim zaradama u javnoj administraciji“,pojasnio je predsjednik Vlade.

– Nove mjere u oblasti socijalnih davanja, na osnovu kojih ćemo biti isplaćena novčana pomoć nezaposlenim licima i još jednoj kategoriji penzionera koji nijesu bili obuhvaćeni kroz prvi paket mjera pomoći. U dijelu najranjivijih kategorija, Elektroprivreda će dati dodatne subvencije onim korisnicima koji su već prepoznati kao najsiromašniji, gdje će se subvencije udvostručiti.

Premijer Duško Marković je rekao da se iz predloženog paketa mjera vidi da je Vlada radila predano da pronađe najbolja rješenja i da obezbijedi dodatni finansijski potencijal za podršku našim građanima i privredi.

„Niti ima jednakih i sličnih država, niti istih ekonomija i ekonomskih formula. Želim da saopštim da fiskalni efekat mjera koje smo danas usvojili iznosi 71 milion i 400 hiljada eura u bruto iznosu. Njegova neto vrijednost je 40 miliona eura za period od tri mjeseca. Kao što sam ranije kazao – državni budžet pripada svakom građaninu, i Vlada je spremna da ponese i teret i odgovornost ovog složenog i zahtjevnog trenutka. Ali to ne može biti jedini instrument i jedina adresa za djelovanje! Zbog toga ću ponoviti i danas – ne može se ovakav ekonomski izazov prevazići bez podjele tereta, bez državnog i ekonomskog patriotizma, bez doprinosa kod svake kompanije i pojedinca“, kazao je predsjednik Vlade.

Premijer je ponovo pozvao preduzetnike, kompanije, i posebno bankarski sektor – da angažuje stečeni kapital i ostvareni profit, i da ga vrati u ekonomske tokove – onamo gdje je to najpotrebnije, i da se odrekne bezuslovnog profita!

„Tako ćemo sačuvati čovjeka kao najvredniji resurs, očuvati preduzeća, i biti spremni za novi razvojni zamah kad za to dođe vrijeme. Za uspjeh je potrebno savezništvo države i privrede, kolektiva i pojedinaca, a globalni rizici pokazali su nam da bez solidarnosti lako posrnu i jaki i najmoćniji“, rekao je predsjednik Vlade.

CG se uspješno suprotstavlja pandemiji koronavirusa

Premijer Duško Marković je ocijenio da se Crna Gora već dva mjeseca suprotstavlja epidemiji Koronavirusa i da pandemija utiče na ekonomiju cijelog svijeta.

„I tu borbu Crna Gora vodi uspješno, oslanjajući se na sopstvene snage i potencijal. Rezultati koje smo ostvarili, i koji su vidljivi, ukazuju da to radimo bolje nego mnogo veće, bogatije i razvijenije države. To se, uostalom, potvrđuje svakog dana sa relevantnih domaćih i inostranih adresa. Globalna epidemija ne preskače nikoga, a za zemlju poput Crne Gore, koja se nalazi na putu ekonomskog i sveukupnog razvoja, kriza je stigla u trenutku koji ne ostavlja prostor za čekanje, oklijevanje ili neodlučnost kad je u pitanju očuvanje ekonomije i zaštita standarda naših građana. Iako činimo sve da epidemiju eliminišemo i ostavimo što prije iza nas, ekonomski i socijalni izazovi koje je Koronavirus nametnuo, neće biti obilježje samo ove godine. Naprotiv, svjesni smo da ulazimo u period dugo trajuće ekonomske krize sa kojom ćemo se suočavati svakog dana i svakog mjeseca“,rekao je predsjednik Vlade.

On je podsjetio da je Vlada nakon prvih, hitnih ekonomskih mjera, povela sveobuhvatan i dug dijalog sa svim važnim društvenim akterima da bi ovaj drugi u nizu paket mjera bio efektan, da bi bio usmjeren prema onima kojima je najpotrebniji, da bismo očuvali supstancu naše ekonomije i da ne bi izgubili šanse za razvoj.

„Pozvali smo socijalne partnere, ekonomske eksperte i pojedince iz akademske zajednice, i naravno sve to predstavili Parlamentu. Uzeli smo u obzir na desetine obraćanja i inicijativa pojedinaca i udruženja“, kazao je premijer na konferenciji za medije i podsjetio da je prvi paket mjera obuhvatio:

– Obustavu budžetske potrošnje koja nema obilježja razvojnih politika ili mandatornih isplata;

– Obustavu svih javnih nabavki osim onih koje su nužne za nesmetano funkcionisanje institucija, podršku prioritetnim sektorima i nastavak kapitalnih investicija;

– Odlaganje naplate poreskih potraživanja po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, i odlaganje naplate poreskih potraživanja po osnovu reprograma;

– Obustavu svih dopunskih primitaka osim redovne zarade za sve vrijeme trajanja mjera sanacije posljedica za zaposlene u sistemu javne uprave, i jednokratnu obustavu do jedne polovine mjesečne zarade za članove Vlade i javne funkcionere;

– Direktnu finansijsku pomoć za penzionere sa najnižim primanjem i korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Ovu pomoć dobilo je preko 20.000 građana i njihovih porodica.

„Dakle, Vlada je ovom dramatičnom situacijom upravljala ne štedeći ni novac ni resurse, imajući pred sobom jasne ciljeve – a to je zdravlje i životi naših građana; a paralelno sa tim i odmah nakon toga, oporavak ekonomije i očuvanje životnog standarda. Istraživanja su pokazala da građani u velikoj mjeri podržavaju ono što preduzimamo i radimo“, kazao je predsjednik Vlade.

Biće teže nego ikada u proteklih 50 godina, ali nema uzmicanja

Premijer Duško Marković je rekao da je u borbu protiv pandemije pozvan sav društveni i individualnii potencijal.

„Tako ćemo i u nastavku sa istom snagom i motivacijom raditi na očuvanju naše ekonomije i vašeg standarda. Biće teško, nikada teže u posljednjih 50 godina, ali vas uvjeravam da nema uzmicanja i predaje kako bi očuvali vaš standard, vaše građansko dostojanstvo, sigurnost za vas i vase potomstvo, nećemo stati sa investicijama jer one zapošljavajunaše ljude i podižu našu ekonomiju. Borićemo se za svako radno mjesto i za našu domaću ekonomsku pamet i potencijal. Trajaće ovo, biće i teških i dramatičnih trenutaka, ali vjerujem da je ovo šansa za nas, za novu i kreativnu Crnu Goru. Još jaču, i ekonomski još otporniju. Zbog toga žalim što prethodna dva dana u Parlamentu naša opozicija nije dočekala i ispratila aplauzom naše heroje koji nam čuvaju zdravlje i živote. Jer je to prava pobjeda koja nam daje nove prilike. A te nove prilike predstavićemo već za dvije sedmice“, kazao je premijer Duško Marković.

Premijer je obraćanje novinarima završio ocjenom da Crna Gora već godinama ide pravim putem, i da svi parametri ukazuju da će stvaralačka energija našeg čovjeka, individualna i kolektivna, uz jasnu stratešku viziju, učiniti da se u najkraćem roku vratimo na put razvoja i napretka.

„Uvjeren sam da zajednički imamo neophodni potencijal i sposobnost da i ovu krizu prebrodimo ako nastavimo da budemo jedinstveni i složni“, zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković predstavljanje II paketa Vladinih mjera pomoći građanima i privredi.