Vlada Željeznički prevoz spašava od stečaja

Vlada će, kako sada stvari stoje, spriječiti moguće uvođenje stečaja u Željezničkom prevozu Crne Gore zbog višemilionskog poreskog duga. Najvjerovatnije će određeni iznos sredstava uplatiti ovom preduzeću.

Izvršni direktor Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) Nenad Babić, za CdM kaže da su razgovarali sa predstavnicima Ministarstva finansija i Vlade, te da očekuje da problem bude riješen. On ističe da je optimista.

“Pričali smo o problemu duga. Traži se rješenje za budućnost kompanije. Jedno od rješenja je da se pomogne kompaniji, da se nađu sredstva, što ja očekujem da će se dogoditi. Koliki iznos, ne znam reći, ali mislim da se na to neće dugo čekati. Ako bude bilo sredstava, a nadam se da hoće, trebalo bi da se što prije usmjere kompaniji. Optimista sam da hoće”, istakao je Babić u izjavi za CdM.

Poreska uprava nedavno je dostavila upozorenje preduzeću ŽPCG da duguje 5,3 miliona eura za poreze i dažbine te da će u slučaju da ne izmire dug morati da im blokiraju račune i pokušaju prinudno da ga naplate.

Dug je u prethodne dvije godine porastao za dva miliona eura. Poreski obveznik nije aplicirao za reprogram shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja. Poreska uprava je saopštila da su više puta održavani sastanci sa rukovodstvom preduzeća Željeznicki prevoz, kako bi se upozorili na potrebu redovnog prijavljivanja i izmirivanja poreskih obaveza, posebno imajući u vidu činjenicu da je kod ovog obveznika evidentno kašnjenje u izmirivanju i tekućih i zaostalih obaveza. O tome su bila obaviještena ministarstva finansija i saobraćaja.

Vlada Crne Gore je rebalansom budžeta 2017. godine, opredijelila 1.917.807,03 eura za Željeznički prevoz Crne Gore AD i Željezničku infrastrukturu Crne Gore AD.

M.Dušević