Vučelić zadovoljan radom prethodnog menadžmenta Luke Bar

Izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić iskazao je pozitivan odnos prema onome što je prethodni menadžment ove kompanije uradio u prošloj godini što je, kako je kazao, rezultiralo pozitivnim poslovnim rezultatom na kraju godine.

“Iako nijesam bio na čelu kompanije u prošloj godini, na bazi saznanja o poslovanju iz prethodne godine moram da iskažem pozitivan odnos prema onome što je menadžement Luke radio u 2018. godini i što se može okarakterisati kao korektan rad koji je rezultirao po zitivni poslovnim rezultatom na kraju prošle godine”,  rekao je Vučelić gostujući u jutarnjem programu TVCG.

Podsjetio je da je Luka Bar prošlu godinu završila sa gubitkom od 22,1 milion eura, koji dominantno proističe iz nove procjene vrijednosti imovine (14,9 miliona eura), isplate duga radnicima (3,5 miliona) i indirektnog otpisa potraživanja od kupaca (1,89 miliona).

“Ono što je važno je da je poslovni rezultat iz direktnog poslovanja mjeren poslovnim prihodima i rashodima u 2018. pozitivan i da su prihodi veći od rashoda, pa je iz toga proizašao i pozitivan rezultat od 2 89.000 eura”, kazao je Vučelić i naglasio da je ovaj rezultat ostvaren uprkos svim ograničenjima kojima je Luka Bar bila izložena u prošloj godini.

“Luka Bar nije bila vinovnik tih ograničenja, kojih ima puno, a za neke se teško može naći obrazloženje zašto su nametnuta Luci Bar”, saopštio je Vučelić.

Odbor direktora Luke Bar je krajem prošle godine imenovao Vladana Vučelića za izvršnog direktora te kompanije. Zarija Franović je od jula 2017. godine do sredine oktobra 2018. godine pokrivao poziciju izvršnog direktora, kada ga je smijenio odbor direktora na čijem čelu je bio Anđelko Lojpur. Potom je Vlada smijenila taj odbor direktora.