Za ponedeljak zakazana XV sjednica Skupštine opštine Bar

Predsjednik SO Mićo Orlandić  sazvao je XV  sjednicu Skupštine opštine Bar, za (ponedeljak) 28.10.2019. godine. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 11,00 časova

Za sjednicu je predložen sljedeći

D  N  E  V  N  I     R  E  D

1. Predlog Programa podrške razvoju preduzetništva opštini Bar 2019-2022

1.1.obrasci za preduzetnistvo

2. Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

2.1.obrazac-1 Odluke – Prijava na konkurs-žensko preduzetnistvo

2.2.obrazac-2 – Forma za biznis plan-žensko preduzetništvo

2.3.Obrazac-izjave-za-pomoci-male-vrijednosti-de-minimis-pomoci-prilog

3. Predlog Odluke o prirezu porezu na dohodak fizickih lica

3.1.Izvjestaj sa javne rasprave

4. Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar

4.1.Izvještaj sa javne rasprave

5. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama

5.1.IZVJESTAJ ZA JAVNE RASPRAVE LKT

6. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama

7.Predlog Odluke o prodaji gr.zemljišta DUP Canj II

8. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Ilino“ u Baru

9. Predlog ODLUKE O stavljanju van snage Odluke o otpremnin

10.Izvještaj o radu doo “Vodacom” za 2016., 2017. i 2018. godinu, sa informacijom o toku i statusu projekata u Opštini Bar

11. Izvještaj o radu Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine

12.Predlog Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Opštine Bar i grada Vodnjan (Republika Hrvatska)

13.Predlozi Odbora za izbor i imenovanja

U prilogu Vam dostavljamo ZAPISNIK sa XIII SO BAR održane 17. i 18. juna 2019. godine i ZAPISNIK sa XIV SO BAR  sjednice održane 30. jula 2019. godine sa fono zapisom, kao i materijale po predloženom dnevnom redu.