Za žensko preduzetništvo oko 150.000 eura

Političarke 16 političkih partija u Crnoj Gori ujedinjenih u Žensku političku mreže uspjele su da zajedničkom političkom akcijom izbore da se lokalnim budžetima opredijele posebna budžetska sredstva namijena podsticaju razvoja ženskog preduzetništva.

Inicijativa Ženske političke mreže za podršku ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou u 2019. godini rezultirala je izdvajanjem 144.000 eura za tu namjenu u 11 opština, dok se očekuje da će inicijativu podržati još dvije opštine sa 25.000 eura.

U pitanju su bespovratna sredstva koja ženama širom Crne Gore omogućavaju da započnu ili razviju sopstvene biznise.

Inicijativu su podržale opštine Danilovgrad, Bar, Podgorica, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Mojkovac, Pljevlja, Tivat i Herceg Novi koje su u budžetima za 2019. godinu odredile posebne pozicije za podršku ženskom preduzetništvu.

Opština Kotor je u Predlogu Budžeta za 2019. godinu za te svrhe planirala 15.000 eura, a Kolašin 10.000 eura, a očekuje se da Budžeti u ovim opštinama budu usvojeni najkasnije do kraja marta.

Ženska politička mreža napominje da je za namjensku realizaciju ovih sredstava potrebno usvajanje posebne odluke čiji je model pripremila naša radna grupa i učinila ga dostupnog svim opštinama. Kao pozitivan primjer već realizovanih aktivnosti ističemo opštine Danilovgrad i Herceg Novi čije su skupštine već usvojile i neophodnu odluku.

„Ženska politička mreža će, u saradnji sa opštinskim rukovodstvima, aktivno učestvovati u aktivnostima koje će proceduru apliciranja za ova sredstva učiniti dostupnom i razumljivom svim ženama koje imaju želju i ambiciju da pokrenu svoj biznis. Obavještavaćemo javnost ažurno o rokovima i uslovima za apliciranje u svim opštinama i pozivati aktuelne i buduće preduzetnice da predstave svoje biznis planove i dobiju ova bespovratna sredstva“, navodi se u saopštenju Ženske mreže.

Ženska politička mreža će, kako poručuju, i dalje da pravi krupne demokratske iskorake u Crnoj Gori i zalaže se za veće učešće žena u politici, ali i kreiranju politika po mjeri građanki i građana.

„Ekonomsko osnaživanje žena mora biti predmet posebnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou i predstavlja sferu posebnog interesovanja Ženske političke mreže u daljem radu i djelovanju“, saopštila je Ženska mreža.

Ženska politička mreža nastala je pod okriljem programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a realizuje Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.