Zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici usvojila je Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda kojim se strogo zabranjuje konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome poslove, između ostalog, obavljaju državni i lokalni organi i službe. Pušenje nije dozvoljeno ni u djelovima kafića, barova, restorana u kojima se služi piće ili hrana, a više neće biti moguće ni plaćati takse da bi u nekom dijelu objekta bilo dozvoljeno pušenje, saopštio je Ministar zdravlja Kenan Hrapović.

Hrapović je kazao da je novim zakonskim rješenjem strogo zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome poslove, između ostalog, obavljaju državni i lokalni organi i službe; prostora u kome se obavljaju zdravstvena, vaspitno-obrazovna ili kulturna djelatnost; socijalna zaštita; sport i rekreacija; trgovinska djelatnost; proizvodnja, promet i skladištenje hrane; snimanje i javno emitovanje programa, kao i u prostoru u kome se održavaju sastanci i javni skupovi.

“Još važnije, ne dozvoljava se pušenje u bilo kojoj prostoriji ili njenom dijelu u kojoj se konzumiraju hrana i piće. Dakle, u djelovima kafića, barova, restorana u kojima se služi piće ili hrana, strogo je zabranjeno pušenje”, kazao je Hrapović.

Usvajanjem ovog Zakona automatski prestaje da važi Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

“To znači, da više neće biti moguće plaćati takse da bi u nekom dijelu objekta bilo dozvoljeno pušenje. Ali postoji mogućnost određivanja posebnog dijela prostora koji vlasnik, odnosno korisnik odredi isključivo za tu namjenu. U tom smislu ovim Zakonom su jasno propisani uslovi izolacije, površine, pozicije i opreme tog dijela prostora”, kazao je ministar.

Uvažavajući zahtjev Privredne komore Crne Gore i priređivača igara na sreću, s obzirom na specifičnost priređivanja igara na sreću u ovim prostorima, izuzetak su jedino kazina kojih je trenutno u sistemu pet.

“Naglašavam da su kazina izrazila spremnost da pored posjedovanja specifičnih ventilacionih aparata i prečišćivača vazduha plaćaju i takse u iznosu i na način koji odredi Vlada”, kazao je Hrapović-

Novim zakonom zadržane su odredbe iz prethodnog zakonskog akta, a koje se odnose na zabranu reklamiranja, propisivanje uslova proizvodnje, prometa i obilježavanja duvanskih proizvoda, zaštitu maloljetnih lica i sl.

“Prvi put se ovim zakonom propisuje obaveza proizvođača i uvoznika duvanskih proizvoda da obavještavaju Ministarstvo zdravlja, a nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji,  i Evropsku komisiju  o svim bitnim podacima u vezi sastojaka i emisija supstanci duvanskih proizvoda i izmjeni tih podataka, kao i obaveza sprovođenja studija i istraživanja tržišta, sklonostima različitih grupa potrošača i sl.”

Još jedna važna novina jeste da se ovim zakonom uređuje promet i upotreba novih duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta.

“I prema ovim vrstama proizvoda smo opredijelili isti stav – zabranjena je njihova upotreba u zatvorenom, tj radnom ili javnom prostoru.”

Zabranjeno je i dodavanje aditiva sa karakterističnom aromom i aromatičnih materija koje daju miris ili ukus duvanskim proizvodima, a koje utiču na izmjenu mirisa ili ukusa proizvoda, jačinu duvanskog dima, te koji stvaraju privid da je duvanski proizvod manje opasan po zdravlje.

Ministar je podsjetio da je do sada važio Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, kojim je u ugostiteljskim objektima dozvoljena upotreba duvanskih proizvoda, ukoliko vlasnik objekta plaća određene takse, konkretno za duvan mjesečne naknade u iznosu od 1 euro po kvadratu prostora.

“Međutim, iz prakse znamo da zakoni nijesu dali očekivane rezultate. Pored izrazito male naplate, a usljed preklapanja nadležnosti pojedinih inspekcija, te nemogućnosti kontrole plaćenih taksi, postavlja se pitanje koliko to  košta zdravlje naših građana.Naime, za nepunih 7 godina naplaćeno je svega 2,7 miliona eura po osnovu ovih taksi, što je u prosjeku godišnje nešto manje od 500.000 eura”, kazao je Hrapović.

On je dodao da su prihodi simbolični i svakako nemjerljivi u odnosu na štetne posljedice upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima i neuporedivo niski u odnosu na utrošak sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Prema podacima Instituta za javno zdravlje godišnje u Crnoj Gori od raka pluća oboli oko 400 lica, a liječenje jednog lica nas košta više desetina hiljada eura (prema podacima iz 2015. godine oko 70.000 eura). Naglašavam da je dokazano da pušači imaju 20 puta veću vjerovatnoću da obole od raka pluća u odnosu na nepušače i da konzumiranje duvanskih proizvoda za posljedicu ima nastanak maligniteta pluća kod približno 90% muškaraca i 80% žena”, naglasio je Hrapović.

Takođe, istraživanja i podaci zdravstvenih profesionalaca ukazaju na snažnu povezanost pušenja, kako aktivnog tako i pasivnog, sa 24 vrste različith oboljenja.

“Sve navedeno alarm je za naš sistem koji ukazuje na potrebu unapređenja, prije svega preventivnog djelovanja. Jedna od  mjera odnosi se i na potpuno zakonsko ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda u radnom i javnom prostoru. Stoga je ovim Predlogom zakona propisan jasan prohibitorni stav po pitanju pušenja, prije svega, u zatvorenom prostoru”, naveo je nakon sjednice Vlade.

Dodao je da očekuje punu i dosljednu primjenu ovog zakona.

“Nadzor nad sprovođenjem  zakona vrši Ministrstvo, dok poslove inspekcijskog nadzora vrše Uprava za inspekcijske poslove i to preko zdravstvenih, sanitarnih, tržišnih i turističkih inspektora. Smatram da je primjena ovog zakona nacionalni interes u cilju smanjenja obolijevanja naših građana i očekujem podršku medija za njegovu punu implementaciju”, zaključio je Ministar zdravlja.