Zaljevu i Svetom Ivanu od juna neće faliti vode

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije nastavlja realizaciju nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, a u fokusu su putevi i vodovodi.

Sekretar Vido Dabanović kaže da je pored ostalog završeno asfaltiranje seoskog puta u Đenovićima u Crmnici, te uređen kružni tok u Šušanju kod restorana “Mimoza” koje finansira Turistička organizacija, piše Pobjeda.

Što se saobraćajnica u gradskom jezgru tiče, u toku su pripremni radovi i izbor izvođača i nadzornog organa za izgradnju mosta na Reni, koji će na raskrsnici ulica Branka Čalovića i Maršala Tita povezivati park i objekat Zetagradnje sa više stambenih jedinica. Investicija je vrijedna oko 135.000 eura.

Dabanović tvrdi da, kada je u pitanju obezbjeđenje parking prostora za stanare Zetagradnje neće biti problema, jer su parking mjesta definisana detaljnim planom prema broju stambenih jedinica i shodno tome predviđena je izgradnja podzemnih garaža i prostor oko objekta. Uskoro će biti okončana i rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnice pored “Mesoprometa” i buvlje pijace prema objektima Instituta za suptropske kulture i Srednjoj stručnoj školi i opštini Bar dužine 410 metara.

Od investicija koje će obilježiti ovo proljeće Dabanović izdvaja i radove koji se izvode radi poboljšanja snabdijevanja vodom naselja Zaljevo i Sveti Ivan. U planu je da grubi radovi i priključak budu završeni do kraja maja.Taj posao predviđa izgradnju rezervoara, priključka na Regionalni vodovod, distributivni cjevovod od rezervoara Zaljevo do “Aragane” koji će poboljšati vodosnabdijevanje dijela Polja i dijela koji gravitira tom prostoru.

Biće stvorena i mogućnost za vodosnabdijevanje naselja Sveti Ivan, gdje su do kote od 172 metra radovi već završeni. Ti radovi (rezervoar, priključak, cjevovodi) su koštali 800.000 eura. U dijelu izgradnje primarnog cjevovoda opština će, kao vlasnik imovine, posao realizovati blagovremeno. Tender za nastavak tog posla je pripremljen, a riješeni su i imovinski odnosi zaključuje Dabanović.

On očekuje podršku i pomoć građana prilikom izgradnje sekundarne mreže, za koji posao će se uključiti i Vodovod i kanalizacija DOO i investitori.