Završena sanacija puta kroz Dobru Vodu

Prethodnih dana izvršena je sanacija klizišta puta u naselju Dobra Voda(Bijela glavica-Pavlovići), koji povezuje Jadransku magistralu Bar-Ulcinj i putni pravac Bar-Vladimirske krute.

Krajem januara došlo je do aktiviranja klizišta koje je dovelo do oštećenja ovog lokalnog puta i onemogućilo odvijanje saobraćaja. Prestankom padavina i stabilizacijom terena stvoreni su uslovi da Opština Bar angažuje preduzeće „Putevi“ koji su izvodili radove na sanaciji puta u ukupnoj dužini od 40 m,gdje je vršen iskop zemlje, nasipanje i tamponiranje, nakon čega je u toku ove sedmice omogućeno odvijanje saobraćaja.