Završeno uređenje kružnog toka na Žukotrlici

Završeno je hortikulturno uređenje kružnog toka na Žukotrlici. Ovo je jedna od aktivnosti koju je Turistička organizacija Bar realizovala u cilju poboljašanja uslova boravka turista i podizanja nivoa kvaliteta turstičke ponude u gradu.

Idejno rješenje kružnog toka je uradilo Komunalno preduzeće iz Bara, direktorka sektora za gradsko zelenilo, Mira Prentović – inžinjer hortikulture.Prilikom izrade rješenja prvenstveno se vodilo računa o bezbjednosti saobraćaja, ali i o estetskim karakteristikama.

Izbor odabranog sadnog materijala usklađen je sa klimatskim uslovima staništa uz saobraćajnice, pa je centralno ostrvo jednim dijelom oplemenjeno biljnim materijalom, dok se u drugom nalazi ukrasni mjeveni mermer, kamena ploča, prirodni ukrasni kamen kao i tri slova koja predstavljaju ime grada.