ZBOG KREDITA U ŠVAJCARCIMA Banka treba da plati dva miliona sudskih troškova

U Osnovnom sudu u Podgorici u petak će se po treći put održati ročište po tužbi oko 300 klijenata Hipo Alpe Adrija banke (sadašnje Adiko banke) koji su uzeli kredite indeksirane u švajcarskim francima i koji traže djelimičnu ništavost ugovora. Takođe, klijenti traže da sudske troškove spora koji je pokrenut 2013. godine plati Adiko banka, jer je, kako su kazali, ona ta koja je nudila kredite u francima i neosnovano prezadužila klijente, piše Dan.

Spor je pokrenut 2013. godine, a Skupština je 2015. godine donijela Zakon o konverziji ovih kredita, što su klijenti iskoristi li i konvertovali dug u eure čime je dug smanjen svakom pojedincu. Problem je, međutim, što je Osnovni sud jednom donio presudu po kojoj je obaveza klijenata da plate dva miliona sudskih troškova, što je Viši sud vratio na ponovni postupak. Zatim je Osnovni sud donio odluku da se podijele troškovi, ali je i to vraćeno Osnovnom sudu, uz sugestiju da se troškovi stave na teret klijenata.

Dragan Senić, jedan od klijenata, za Dan je kazao da su tužbu u maju 2013. godine podnijeli iz razloga neosnovanog zaduženja.

“Evropski sud pravde je donio odluku da suugovori ništavi. Vrhovni sud Hrvatske takođe, kao i Ustavni sud Crne Gore u septembru proš le godine. I pored svega toga Osnovni sud je poslednji put donio odluku da se podijele sudski troškovi. Bili smo neosnovano zaduženi i podnijeli smo tužbu. Parlament se uključio kada je vidio da sudovi neće da rade svoj posao. Donio je Zakon o konverziji i to doveo u red. Ako neko donosi rješenje da klijenti plate dva miliona, gdje se iz aviona vidi da je banka štetna, onda mogu da sumnjam da je neko dobio novac da donese takvu presudu”, izjavio je Senić.

Ukoliko se desi, kako je kazao, da Osnovni sud donese presudu da klijenti plate sudske troškove, najavio je da će se žaliti i Sudu u Strazburu.

Senić je istakao da je tužba podnijeta dvije i po godine prije donesenog Zakona o konverziji, što samo potvrđuje da su klijenti bili u pravu kada su podnijeli tužbu.

“Banka je sama priznala neosnovano zaduženje jer je smanjila neosnovani dug i time priznala krivicu. Preko svojih punomoćnika je uoči izglasavanja Zakona o konverziji sama rekla da „između našeg tužbenog zahtjeva i Zakona o konverziji koji je usvojen u Skupštini nema razlike”, rekao je Senić.