Željeznički prevoz Crne Gore pred stečajem

Izvršni direktor Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) Nenad Babić nema informaciju da li će Poreska uprava zatražiti uvođenje stečaja u ovu kompaniju, ali nije pretjerani optimista i smatra da može doći do uvođenja stečaja u ovu kompaniju.

Predstavnici te željezničke kompanije sjutra će održati sastanak sa predstavnicima PU, koja je prije nekoliko dana dostavila upozorenje preduzeću ŽPCG da duguje pet miliona eura za poreze i dažbine, te da će u slučaju da ne izmire dug morati da im blokiraju račune i pokušaju prinudno da ga naplate.

„Ne znam da li će PU zatražiti uvođenje stečaja u ŽPCG. Mi ćemo sjutra održati sastanak sa predstavnicima PU, ali na osnovu dosadašnjih informacija iz PU, nijesam siguran da ŽPCG neće ući u stečaj“, kazao je Babić Pobjedi.

On je dodao da su predstavnici ove kompanije imali sastanak sa predstavnicima PU.

„Na tom sastanku su predstavnici PU bili malo čvršćeg stava i naveli da ne mogu više tolerisati poreski dug ŽPCG-a“, upozorio je Babić.

On je naveo da je nesporno da dug od oko pet miliona eura prema PU postoji, ali da je on stariji od dvije – tri godine i da ga ŽPCG ne može izmiriti iz sopstvenih poslovnih prihoda.

„Na PU je da odluči hoće li zatražiti uvođenje stečaja u ŽPCG i hoće li imati razumijevanja i ostaviti nam još vremena da tražimo rješenja“, rekao je Babić.

Prema njegovim riječima, predstavnici menadžmenta ŽPCG su imali neke kontakte u vezi sa ovom problematikom sa predstavnicima Vlade ali, kako kaže, za sada nije ništa precizno dogovoreno i još se traži rješenje. On je dodao da se dug kompanije na osnovu poreza i doprinosa za zarade zaposlenih kreće oko pet miliona eura.

„Taj dug se nekad malo spušti, a nekad poveća, jer mi plaćamo nešto, nije da ne plaćamo, ali nam je problem poreski dug koji je nastao ranije“, istakao je Babić.

On smatra da vozovi ŽPCG ne bi stali u slučaju uvođenja stečaja.

„Ja mislim da vozovi ne bi stali, sigirno da to niko ne želi. Smatram da bi glavni cilj uvođenja stečaja bio reorganizacija i smanjenje broja radnika“, rekao je Babić.

On je saopštio da ŽPCG ima oko 380 radnika i da se plateisplaćuju redovno. Babić je podsjetio da kompanija prima državne subvencije, da bi uopšte mogla poslovati i na ovaj način.

ŽPCG je u prvih šest mjeseci ostvario gubitak u poslovanju od 754.065 eura, ali je značajno manji u odnosu na uporedni period lani kada je iznosio 1,37 miliona eura.