“Ženama Bara“ od Opštine 15,000 eura

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević obišao je danas prostorije NVU „Žene Bara“ povodom potpisivanja Ugovora o finansijskoj podršci Opštine Bar projektu Narodna kuhinja.

Projekat Narodne kuhinje je počeo 5. Novembra 2018. godine  u cilju pomoći  građanima Bara kojima je pomoć najpotrebnija, koji nemaju dovoljno i koji ne mogu da zadovolje svoje osnovne životne potrebe.

Prepoznajući značaj ovog projekta za našu zajednicu i doprinoseći smanjenju socijalne nejednakosti, lokalna uprava je Budžetom za 2019. godinu, opredijelila sredstva za podršku,  u iznosu od 15.000 eura”, navodi se u saopštenju pres službe Opštine Bar.

U saopštenju se dodaje da je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević  izrazio uvjerenje da će “podrška lokalne uprave biti podstrek ženama velikog srca da nastave svoj nesebični angažman na ovom važnom i humanom projektu”.

Naše jasno opredeljenje da nastavimo sa jednom odgovornom socijalnom politikom koju Opština Bar sprovodi u kontinuitetu dugi niz godina, potvrđeno je i u Budžetu za 2019.godinu. U novembru mjesecu,  prilikom pokretanja ovog projekta smo pokazali spremnost da već na samom početku rada ove kuhinje velikog srca,  sa nivoa lokalne uprave pružimo jednu finansijsku pomoć za koju sam ubijeđen da će žene Bara iskoristiti na pravi način što rade u kontinuitetu već šest mjeseci i da će i dalje nastaviti sa pripremanjem obroka za naše sugrađane u stanju socijalne pomoći i potvrditi onu primarnu misiju,  a to je da kroz jednu humanitarnu aktivnost ujedine Bar”, rekao je Raičević.

On je dodao da su to ipak “prave vrijednosti njihovog djelovanja”.

Kroz pokretanje Kuhinje velikog srca ujedinile su Bar, ujedinile su privredne subjekte kao i pojedince koji su iskazali spremnost da kroz direktne finansijske donacije ili donacije u namirnicama  podrže otvaranje kuhinje. Naš prioritetni cilj a svakako i želja žena Bara je da broj korisnika ove kuhinje bude sve manji”, naveo je između ostalog Raičević.

Lokalna uprava će i u narednom periodu nastaviti da pruža podršku svim onim aktivnostima koje za cilj imaju smanujenje socijalne nejednakosti.

Predsjednica NVU “Žene Bara” Ljiljana Vujović je istakla  da sredstva opredjeljena budžetom Opštine Bar za 2019.godinu  znače  kao i sama podrška institucija grada Bara. Ona je takođe rekla da su ova opredijeljena sredstva najveća donacija Narodnoj kuhinji do sada i izrazila zahvalnost Opštini Bar.

Vujović se  zahvalila ostalim subjektima koji su na bilo koji način da li novčano ili kupovinom namirnica podržali ovu lijepu priču .