Obavještenje za članove Narodne biblioteke i čitaonice „Ivo Vučković“

Članovima Narodne biblioteke i čitaonice „Ivo Vučković“ kojima je članska karta istekla u periodu od 20. marta do 30. aprila 2020. godine, kada Biblioteka nije radila sa korisnicima usluga, produžava se članstvo do 01. juna 2020. godine.

Foto: mojbar.net

Kako je zbog pojave pandemije koronavirusa bila onemogućena realizacija akcije besplatnog učlanjenja povodom obilježavanja Dana Biblioteke i Svjetskog dana knjige i autorskih prava, odlučeno je da se besplatan upis u barsku Biblioteku organizuje u petak, 8. maja 2020. godine u vremenu od 07:00 do 19:00 časova.

Čitaonica je i dalje zatvorena za korisnike bibliotečkih usluga.