Opština Bar i Kulturni centar kreću u revitalizaciju bioskopa

Opština Bar i Kulturni centar otpočeće projekat revitalizacije biskopa u Baru. Predsjednik Opštine Dušan Raičević saopštio je da su obezbijeđena sredstva za ovaj projekat a danas je zaključen i sporazum između Opštine Bar i JU “Kulturni centar” o prenosu i načinu korištenja sredstava za realizaciju ovog važnog projekta.

Opština Bar zaključila je ranije ugovor o sufinansiranju projekta revizalizacije bisokopa sa Ministarstvom kulture i Filmskim centrom Crne Gore koji predviđa uspostavljanje i opremanje bioskopa savremenom tehnikom u cilju revitalizacije redovne prikazivačke djelatnosti i razvoja kinematografije koja ima značajno mjesto u ukupnom razvoju kulture u Baru ali i Crnoj Gori.

Ugovorom su obezbijeđena sredstva, od Ministarstva kultura u  iznosu od 50.000 eura dok je Filmski centar obezbijedio sredstva u iznosu od 60.000 eura što čini ukupan iznos od 110.000 eura koji je opredijeljen Opštini Bar za ovaj projekat. Kulturni centar će obezbijediti namjenski prostor kao i regulisanje komunalnih i drugih obaveza koje proizilaze iz projekta u cilju što efikasnije i brže realizacije i finalizacije istog.

Kako su se stekli svi uslovi za početak realizacije ovog projekta, predsjednik Opštine Dušan Raičević danas je potpisao Sporazum sa direktorom “Kulturnog centra” Erolom Marunovićem o prenosu sredstava ovoj ustanovi, koja će u ime Opštine Bar sprovesti projekat revitalizacije biskopske sale i omogućiti građanima savremen, modran i interesantan prostor i sadržaj, upotpunjavajući time kulturnu i zabavnu ponudu grada Bara kao prepoznatljivog centra kulturnih, pozorišnih, književnih, muzičkih, dramskih a sada i filmskih dešavanja.