Završeno snimanje kratkog filma “Učimo istoriju kroz priču”

Povodom obilježavanja Dana evropske baštine, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, a u organizaciji JP Kulturnog centra Bar, završeno je snimanje kratkog filma “Učimo istoriju kroz priču”.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana evropske baštine je “Baština i obrazovanje”.
Interesantno je to da su, još davno, osnivači naučnog mišljenja kao što su Platon i Aristotel, predlagali da vaspitanje treba da počne pričama i bajkama, a ne suvoparnim činjenicama. Ako bi detetu odmah davali racionalni svet, onda bi njemu njegov unutrašnji svijet , kojem je priča i bajka mnogo sličnija, ostao dalek i tuđ, a ono što nam je daleko i tuđe često nas i plaši.
Podstaknuti ovom mišlju osmislili smo projekat “Učimo istoriju kroz priču” , koji bi omogućio osnovcima, kako barskih osnovnih škola tako i njihovim drugarima-posjetiocima Muzeja širom Crne Gore da kroz zanimljive priče ( bazirane na istorijskim činjenicama) upoznaju tradiciju i istoriju Crne Gore a u isto vrijeme i ličnost, život i posebnost princeza Petrović . Kroz istraživanje i igru dobijaju potpuniju sliku o životu princeza a samim tim nalaze i sponu između sadašnjeg vremena i godina u kojima su princeze živjele.
Siže priče: Tetka motiviše svoju mezimicu tinejdžerku da istraži istorijske činjenice vezane za kralja Nikolu i potomstvo. Djevojka se zaokupi temom i na čas zamisli da je i ona princeza. Dešava se potom nekoliko scena njene fikcije. Na kraju odluči da se ozbiljno pozabavi ovom temom koju je inače dobila kao domaći rad iz istorije. Glumici Vesni Vujošević Labović povjereno je učešće u realizaciji projekta. Glavnu ulogu u ovom kratkom filmu dobila je darovita, petnaestogodišnja Radmila Škuletić, koja već ima dugogodišnje iskustvo u glumi i baletu.Ovaj projekat pružio joj je mogućnost da na kreativan način udruži sve svoje talente.
Onaj koji je bilježio okom kamere svaki pokret i magiju kao i momente fikcije donešene na sasvim poseban način je snimatelj Adnan Doa Alomerović.
Projekat je na trenutak oživio istorijske činjenice kao i veoma značajno kulturno dobro u našem gradu, Dvorac kralja Nikole.

JP Kulturni centar Bar