Marketing, Reklamiranje i Oglašavanje

Reklamiranje Bar

Kako  možete da se reklamirate?

1. Zakupom banera

2. Sponzorisanim tekstovima

3. PR tekstovima

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na mejl adresu info.mojbar@gmail.com

 


reklamiranje bar

1. Zakup Banera

Baner (eng. BannerAdvertisingAd) je grafički prikaz koji se nalazi na istaknutom dijelu sajta. Kao što možete objaviti reklamu u novinama ili na bilbordu, tako se može postaviti reklama u vidu banera na internet stranici i na taj način reklamirati internet sajt, uslugu ili firmu.

Baner može biti animirani (gif) ili stacioni (slika).

2. Sponzorisani tekstovi

Sponzorisana objava podrazumijeva postavljanje propagandnog materijala (tekst, slike, video snimci, audio snimci) u vidu članka na našem sajtu. Ova usluga podrazumijeva i promociju na društvenim mrežama. Sponzorisane objave imaju jasnu naznaku da je riječ o reklami ispred naslova članka .


3. PR Tekstovi

PR tekst je suštinski sličnog karaktera kao i sponzorisana objava, s tim da su u ovom slučaju Vaša firma ili posao predstavljeni kao primjer dobre prakse. Ovako objavljen članak se ni po čemu ne razlikuje od ostalih objavljenih članaka na našem sajtu, što znači da nije naznačeno da je za objavu članka plaćeno. Ova usluga takođe podrazumijeva i promociju na društvenim mrežama.