Rukovodstvo Prave Crne Gore u Baru

Rukovodstvo Prave Crne Gore posjetilo je opštinu Bar i tom prilikom je održan radni sastanak sa inicijativnim barskim odborom Prave, koji je na minulim lokalnim izborima ostvario parlamentarni status u toj opštini.

Sastankom je predsjedavao predsjednik Prave Marko Milačić koji je istakao da je zadovoljan radom barskog odbora, koji je za svega nekoliko mjeseci uspio da ostvari parlamentarni status u toj opštini, te da ostvari rezultat koji su postigle i neke mnogo veće partije koje decenijama postoje na političkom tržištu.

Milačić je istakao i da pored rezultata Prave, ne može biti zadovoljan sveukupnom političkom situacijom, kako u Crnoj Gori, tako i u Baru, pogotovo imajući u vidu političku apatiju ne malog dijela birača koji iz godine u godinu odlazi u apstinenciju. Naglasio je da će upravo borba za apstinente biti ključna borba Prave Crne Gore.

Komentarišući političke aktuelnosti u Crnoj Gori, Milačić je izjavio: “Svjesni smo da se crnogorsko društvo i dalje nalazi u stanju produženog trajanja navodnog državnog udara, koji su danas očito svi zaboravili. Ipak, navikli da bez ikakve odgovornosti jednu političku krizu zatrpava ona druga, Prava Crna Gora pozdravlja napore dijela opozicije koji u institucijama pokušava riješiti krizu, ali i onog koji daje svoj doprinos kroz bojkot Parlamenta. Prava Crna Gora je, sa druge strane, ponikla upravo u vaninstitucionalnoj borbi protiv nedemokratske vlasti – ne zato što što smatramo da je tako bolje, već zato što nas je decenijsko iskustvo naučilo da se Demokratskoj partiji socijalista na čelu sa Milom Đukanovićem  – ne smije i ne može vjerovati.

S tim u vezi, smatramo da opozicija, umjesto sjedenja u simulatorima demokratije kakve su skupštinske “radne grupe“ treba da se okrene sebi, ali ne na način što će selektovati ko može, a ko ne može učestvovati u organizaciji protesta ili bilo kog drugog vida borbe. Naprotiv, Prava Crna Gora smatra da u opozicione redove moraju stati apsolutno svi slobodni segmenti društva, a nikako ne isključivo parlamentarne partije, od kojih mnoge imaju po jedan ili dva mandata.“ Zaključio je Milačić.

Svi prisutni su jednoglasno prihvatili dalji plan rada Prave u Baru koji se u velikoj mjeri ogleda u formiranju odbora krajem januara, nakon čega će otpočeti veliki terenski rad u ovoj opštini.