SAOPŠTENJE DEMOKRATA – Vladajuća većina bez kvoruma, inicijativom opozicije usvojen PUP

Današnja vanredna sjednica SO Bar zakazana „u minut do 12“, na kojoj  su nominovane dvije tačke dnevnog reda, donošenje Prostorno urbanističkog plana (PUP-a) odnosno Izmjena i dopuna  DUP-a „Sutomore-Centar“ pokazala je kolika je u stvari  briga „velike koalicije“ (DPS, SD, BIRAM BAR, BS) za grad Bar i građane Bara.

Naime,  bez obzira na opšte poznatu činjenicu da se PUP opštine Bar morao donijeti  31. decembra 2018. godine, kako ga diskriminatorski Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ne bi izbrisao nakon 31. decembra, odnosno nakon današenjeg dana, ostali smo šokirani činjenicom da „velika koalicija“ u Baru nije imala kvorum za današnju sjednicu, odnosno da ga ne bi mogla obezbjediti bez prisustva opozicije.

Takva briga za Bar i njegove građane bacila je sjenku na donošenje ovog važnog dokumenta, koji se nakon što se preko 10 godina držao u fioci, prilagođavan svemu i svačemu, raznim zakonima, planovima višeg i nižeg reda konačno danas  ugledao svijetlost dana, i to, naglašavamo, zahvaljujući inicijativi opozicije o sazivanju hitne sjednice čim se bude dobila potrebna dozvola nadležnog ministarstva.

Iako je konačno usvojen, ostaje žal zbog decenijskog čekanja na njegovo usvajanje, pri čemu naglašavamo i izuzetno kratak rok njegovog važenja, do 2020. godine.

Ovaj rok implicira da će dokument koji je bio predviđen i stvaran da važi bar 10 godina, ustvari važiti samo godinu dana, odnosno do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, koji predstavlja poslednji čin u oduzimanju samostalnosti lokalnih samouprava i njihovoj totalnoj centralizaciji.