Završena deveta sjednica SO Bar

Na današnjoj devetoj sjednici SO Bar, sa 23 glasa za, četiri protiv i jednim uzdržanim, usvojen je Program uređenja prostora za 2019. koji pored ostalog sadrži izgradnju dječijeg vrtića na Topolici, dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama i žrtve nasilja u porodici, azila za napuštene životinje, Kuće maslina u Starom Baru i Kuće vina u Crmnici, te marine u Virpazaru. Za rekonstrukcije su planirani Dom kulture, škola u Mišićima, Mrkojevićima i Sutomoru, gimnazija “Niko Rolović” i objekti Opštine po mjesnim zajednicama.

U programu su i reciklažni centar na Možuri, rekonstrukcija kaldrme u Starom Baru i vodosnadbijevanja Zaljeva, izgradnja nadvožnjaka Topolica-Bjeliši, mosta kod bivše „Agave“ i rekonstrukcija Jadranske magistrale na skretnju prema bolnici, proširenje mostova u Zupcima i izgradnja puta Ckla – granica sa Albanijom, parking prostori na Virpazaru sa 40 parking mjesta, te za osobe smanjene pokretljivosti 270 rampi, obilježavanje 289 parking mjesta horizontalnom i 269 mjesta vertikalnom signalizacijom.

„Šta je ovdje novo u odnosu na 2016? Nabrajate opet dnevni centar, azil, Kuću maslina, arhitektonske rampe, vrtić, kaldrmu, uređenje logor- parka i trga u Sutomoru, nadvožnjak u Bjelišima put preko Sutormana, pothodnik i sportske terene u Sutomoru… Je li to prepisano iz prošlog programa“, pitao je Momčilo Leković (Demokrate).

Vasilije Lalošević (SNP) je pitao “zašto zatrpavamo Renu ako ćemo tamo da gradimo most”.

„Mogu li se parking prostori na Virpazaru raditi bez saglasnosti Nacionalnog parka? Pohvaljujem što su izdvojena sredstva za rekonstrukciju Doma kulture, treba napraviti elabotat o potpunoj rekonstrukciji njegove sale. Bar se treba dičiti resursima u kulturi, a kompleksi Dvorca kralja Nikole i Doma.kulture jesu za ponos“, rekao je Lalošević.

U odgovorima na odbornička pitanja i komentare, sekretar opštinskog Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanovic kazao je pored ostalog da u gradskoj kasi ima sredstava i za uređenje sportskih terena oko Gimnazije, dodajući da ne vidi razlog da se ne realizuje “ono što je u skladu sa javnim interesom”.

„Ovo nije Sveto pismo, ali je najbolje što smo u ovom tenutku mogli dobiti, zakon upućuje da ovako uradimo program“, ocijenio je Dabanović.

Miloš Šušter (URA) je ustvrdio da ovaj Program nije urađen u skladu sa zakonom “i zato je neprimjenljiv i štetan”.

„Lalošević je pitao šta ako smo planirali gradnju objekata za sto miliona eura, a imamo samo 15 ili 19 miliona, šta će nam biti prioriteti i ko će o njima odlučivati? Biće tu i direktnih problema-ko potpiše odluku o gradnji, iz koje će odluke to da crpi? Nama odluke o gradnji donose.drugi. mi nismo određivali prioritete. Nije ovo samo nezakonito, nego će još proizvoditi i štetu“, dodao je Šušter.

Na ovaj komentar je reagovao predsjednik SO Bar Mićo Orlandić koji je poručio da “svi trebamo da se čuvamo od tvrdih riječi”.

„Ako neko tvrdi da neki naš akt koji se razmatra u SO i treba da bude usvojen, nije kako treba, ima jasno definisanu proceduru kojom se utvrđuje da li je nešto zakonito ili ne. Postoje i institucije koje  odlučuju o tome u upravnom i ustavnom postupku. Za tvrdnju da nešto nije zakonito, moraju se imati argumenti“, zaključio je Orlandić.

Za sekretara SO Bar imenovana je magistar pravnih nauka Aleksandra Grabež (SD). Ona je bila sekretar SO od početka godine do avgusta, a od tada do jutros je bila vršilac dužnosti ove funkcije. Grabež je 2014. položila advokatski ispit pred Advokatskom komorom Crne Gore, a pravosudni ispit pred Vrhovnim sudom Crne Gore. Bila je sekretar AD Port of Adria i rukovodilac pravnih poslova u AD Luka Bar. Protiv njenog imenovanja nije bio ni jedan odbornik – 25 za, a tri su bili uzdržani, kako je obrazložio Lalošević, iz principijelnih razloga, “jer pred Aleksandrom Grabež valja skinuti kapu”.

Odbornik Dragan Tufedžgić (Demokrate), izrazio je niz pohvala na račun stručnog rada Aleksandre Grabež u prethodnom periodu.
„Znala je uvijek da svima izađe u susret. Ali na žalost, minus je to što pripada partiji koju smo mi okarakterisali, a vidjećemo to u budućnosti, kao neko ko je u suštini formiran da bi DPS održao na vlasti“, kazao je Tufegdžić, naglašavajući da nisu protiv njenog izbora, ali zbog njegovog izlaganja u drugom dijelu biće uzdržani.

Zbog toga što nije stigla neophodna sagasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa dnevnog reda su skinute tri tačke – Predlog odluke o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar, Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Sutomore-centar” i Predlog odluke o donošenju programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na području Opštine Bar.

U Odboru direktora DOO Sportski centar od danas je umjesto Saše Boltića koji je podnio ostavku, izabran Dragan Popovski. Na samom kraju zasijedanja, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević zahvalio je ponaosob svakom odborniku na angažmanu u SO tokom ove godine, a potom svim odbornicima, članovima svoga tima i građanima Bara zaželio sve najbolje u 2019, u čemu mu se pridružio i predsjednik SO Bar Orlandić.