Oglas za posao: Biletar/ka

Datum oglasa : 06/12/2023

Poslodavac: JU KULTURNI CENTAR BAR
Adresa: ulica Maršala Tita broj 16
Opština: BAR
Naziv radnog mjesta: Biletar/ka
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada: Bar
Dužina zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Objavljuje se oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog izvršioca na poslovima biletara, uz probni rad od 3 mjeseca. Kandidati pored opštih uslova propisanih zakonom za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: – IV, III, II nivo kvalifikacije obrazovanja; Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja na web sajtu Zavoda za zapošljavanje u Baru. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostavljati Javnoj ustanovi Kulturni centar Bar, ulica Maršala Tita broj 16, neposredno ili preporučeno preko Pošte Crne Gore. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
312-431
Email
uprava@kcbar.me