Oglas za posao: Diplomirani pravnik 

Kompanija  Cerovo  DOO, zbog potreba zapošljavanja u Baru raspisuje sledeći konkurs:
Diplomirani pravnik 
(1 izvršilac)
Opis posla :

 • Kontinuirano prati i analizira  zakone i podozakonske propise
 • Pruža pravnu podršku  i daje stručna mišljenja po različitim pravnim pitanjima
 • Vrši izradu opštih akata za potebe kompanije ,i kontrolu sprovođenja pravnih akata i procedura
 • Aktivno učestvuje u izradi svih ugovora i sporazuma i pojedinačnih pravnih akata
 • Stara se o zakonitosti sprovđenja postupaka iz radnog odnosa.
 • Vrši kontrolu usklađenosti svih zakonskih materijala koji moraju da se poštuju, lokalnih zakonskih odredbi i                      njihoviog sprovođenja
 • Stara se o sprovođenju svih zakonom propisanih obaveza preduzeća vezano za zaštitu potrošača
 • Pribavlja potrebnu tehničku  dokumentaciju za nesmetan rad kompanije i poslovnih jedinica
 • Blagovremeno podnosi potrebnu dokumentaciju lokalnim i državnim organima radi pribavljanja potrebnih dozvola
 • Sastavlja i tumači ugovore ,odluke,rješenja i sl.
 • Pribavlja mišljenja nadležnih organa radi pravilne primjene propisa
 • Zastupa kompaniju pred nadležnim organima I učestvuje u procesima pred pravosudnim organima
 • Sprovodi I prati process uteženja spornih potraživanja
 • Daje mišljenje i uputstva svim sektorima društva radi pravilne primjene Zakona
 • Ostali poslovi predviđeni Aktom o sistematizaciji,kao i po nalogu direktnog nadređenog.
Stepen i vrsta stručne spreme:
 • VII stepen-VSS -Pravni fakultet

Radno iskustvo:

 • Poželjno radno iskustvo u trajanju od minimum 36 mjeseci.
 • Pozeljan polozen državni ispit
 • Poželjno znanje engleskog jezika
Dodatni zahtjevi:
 •  Rad na računaru
 •  Posjedovanje vozačke dozvole

Prijave slati na e-mail adresu: info@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS najkasnije do 01.08.2022. godine.