Oglas za posao:  Izvršni direktor/ica

OPIS POSLA

Datum oglasa: 23/04/2021
Poslodavac: BARSKA PLOVIDBA AD
Adresa: Obala 13 Jula bb
Opština: BAR
Naziv radnog mjesta: Izvršni direktor/ica
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Mjesto rada: Bar
Radno iskustvo: 60
Dužina zaposlenja: Na određeno vrijeme
Rok trajanje: 24 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Smještaj: Nije obezbijeđen
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 20
Napomena:
Vrši se ispravka oglasa objavljenog dana 21.04.2021.godine Ispravka se odnosi na radno iskustvo od 60 mjeseci u pomorskoj privredi i posebna znanja- aktivno znanje engleskog jezika. Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen. Diploma o stručnoj spremi sa dokazom o radnom stažu se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dostavlja se putem pošte u zatvorenoj koverti.
Naziv zanimanja: Stepen specijaliste – menadžment u pomorstvu
Broj prijave: 200102100253
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Engleski – viši ili konverzacijski nivo
Zanimanja: Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije (VII/1 SSS), Diplomirani pravnik (VII/1 SSS), VSS tehničkog smjera, Stepen specijaliste – menadžment u pomorstvu

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/311-300

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)