Oglas za posao: Nastavnik/ca gitare

OPIS POSLA

Datum oglasa: 11/05/2022
Poslodavac: JU ŠOMO PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ
Adresa: MILA BOŠKOVIĆA I A
Opština: BAR
Naziv radnog mjesta: Nastavnik/ca gitare
Radno iskustvo: Položen stručni – pripravnički ispit
Mjesto rada: Bar
Dužina zaposlenja: Na određeno vrijeme
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Raspored radnog vremena: Rad u smjenama
Smještaj: Nije obezbijeđen
Probni rad: 1
Tip prijave: Konkurs
Rok prijave: 15
Napomena: OBNAVLJA KONKURS za : 4. PROFESOR/ICA GITARE, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme, a najduže do 31. avgusta 2022. godine Uslovi : Dipl. muzičar-gitarista, VII stepen stručne spreme, sa položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad(licenca) i da ima crnogorsko državljanstvo. Probni rad 1 mjesec. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu na KONKURS svi zainteresovani kandidati dužni su dostaviti: 1. Dokaz o školskoj spremi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji; 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca); 3. Uvjerenje o državljanstvu; 4. Dokaz da nije kažnjavan sa krivično djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala i 5. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Naziv zanimanja: Diplomirani muzičar (VII/1 SSS)
Broj prijave: 200102200622
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Položen stručni ispit
Zanimanja: Diplomirani muzičar (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon: 030/311-951 313-612
Fax: 313-612
Email: muzickaskolabar@t-com.me