Oglas za posao: NASTAVNIK/CA MATEMATIKE

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BAR –  BAR

Oglas je objavljen 04-12-2019 
Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a

Naziv zanimanja: Profesor matematike,
Profesor matematike
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Položen stručni – pripravnički ispit
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit,
Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Vrši se ispravka konkursa objavljenog 27/11/2019,za radno mjesto nastavnik/ca matematike,a ispravka se odnosi u djelu vrste radnog odnosa stoji na neodređeno vrijeme, a treba na određeno vrijeme.Ostali dio teksta osteje nepromenjen.

Nastavnik/ca matematike-1 izvršilac,radno vrijeme puno do povratka radnika sa bolovanja,najduže do 30.06.2020.
USLOVI:-profesor matematike, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240, ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajućeg profila u skladu sa posebnim propisom;
– položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca);
-crnogorsko državljanstvo;
Obavezan je probni rad u trajanju od 3 ( tri) mjeseca.
Prijave sa dokazima ( u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu JU Srednje stručne škole u Baru, ul. Rista Lekića br.16.
Kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad dužan je da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad u školi.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 030/302-784
Fax: 030/302-785 311-701
e-mail: