10 izreka Mike Antića u kojima ćete se pronaći

Miroslav Mika Antić (1932-1986) bio je pjesnik. Osim pisanja bavio se novinarstvom, slikarstvom i filmom. Veoma je popularan među omladinom zbog svojih mudrih izreka.

– Sve nove ljubavi drukčije vrijede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji poslije oluje.

– Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću.

– Velika je to igra umjeti upotrebljavati neupotrebljive misli, a još veća igra usuditi se živjeti neupotrebljiv život.

– Postoje dva svijeta. Jedan smo izmislili, a na drugi nas tjeraju. Od koje ste vi vrste?

– Ne sanjamo svi jednako i to nikome ne smeta. A zašto svima smetamo kad smo drugačije budni?

– Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vrijeme, već sve u tvoje vrijeme.

– Čovjek je željen tek ako želi. I ako sebe cijelog damo, tek tada i možemo biti cijeli.

– Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari.

– Ljudi te pažljivo slušaju, al’ samo svoj glas čuju. Zato im manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi.

– Rijetki su oni koji shvataju granicu slobode. Još ređi oni koji shvataju slobodu granice.