Odmor produžava život

Odlazak na godišnji odmor mogao bi produžiti život, zaključak je 40-godišnjeg istraživanja koje je objavljeno u časopisu The Journal of Nutrition, Health & Aging.

“Nemojte misliti da će bilo kakav oblik zdravog životnog stila moći kompenzovati prenaporan rad i nekorišćenje godišnjeg odmora. Odmor je dobar način da se riješite stresa”, rekao je profesor Timo Strandberg sa Univerziteta u Helsinkiju, prenosi Index.hr.

Istraživanje je okupilo 1.222 muškarca. Svaki učesnik je imao barem jedan rizičan faktor od kardiovaskularne bolesti usljed pušenja, visokog krvnog pritiska, holesterola, triglicerida, šećera ili gojaznosti.

Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe: kontrolnu i intervencijsku. Članovi intervencijske grupe su prolazili kroz savjetovanje o zdravoj ishrani, vježbi i prestanku pušenja. Ako to nije djelovalo, konzumirali su i lijekove koji su im pomogli sa sniženjem pritiska.

Do kraja istraživanja, nakon pet godina, rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti je smanjen za 46 odsto u intervencijskoj grupi. Međutim, 15-godišnje praćenje je pokazalo da je u toj grupi zabilježen veći broj smrtnih slučajeva nego u kontrolnoj.

Kraći odmori povezuju se s većom smrtnosti učesnika intervencijske grupe. Naime, u njoj su ispitanici koristili tri ili manje nedjelja godišnjeg odmora, dok su članovi druge grupe imali više od tri sedmice.

“Šteta uzrokovana intenzivnim životnim stilom veća je kod onih koji kraće koriste godišnji odmor. U našem istraživanju muškarci koji su koristili manje godišnjeg odmora su više radili i manje spavali”, dodao je profesor Strandberg i napomenuo da sedamdesetih godina prošlog vijeka upravljanje stresom nije bilo dio preventivne medicine, ali se danas preporučuje.

“Naš rezultat pokazuje da je smanjenje stresa bitan dio programa usmjerenih na prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Savjeti o načinu života trebalo bi da se pametno kombinuju s modernom terapijom lekovima”, zaključuje profesor Strandberg.