Skadarska žaba na 28 lokacija duž obale Skadarskog jezera

U periodu od aprila do juna ove godine, na Skadarskom jezeru sprovedeno je istraživanje stanja populacije skadarske žabe, koja se izdvaja po svom značaju kao endemična, ugrožena ali i indikatorska vrsta. Rezultati istraživanja pokazuju da se skadarska žaba nalazi na 28 lokacija duž obale Skadarskog jezera, od čega je 64% novih nalaza za ovo područje, saopštavaju iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore.

Ipak, na njenu ugroženost, posebno u oblasti Skadarskog jezera, ukazuju podaci o višedecenijskom izlovu zelenih žaba na ovom području u komercijalne svrhe, kao i o prisutnosti gljivičnog oboljenja hitridiomikoze u znatnom procentu, a koje se smatra jednim od glavnih uzroka smanjenja populacija vodozemaca u svijetu, ističe se u saopštenju.

Skadarska žaba je, kao i ostali predstavnici zelenih žaba, izrazito vodena vrsta, te se smatra da bi stanje njene populacija bio dobar pokazatelj kvaliteta vodenih staništa u kojima se javlja.

“Upravo zbog toga, sproveli smo istraživanje kako bi uz pomoć informacija o njenoj populaciji mogli da procjenimo stanje veoma važnih vlažnih staništa na Skadarskom jezeru. Ovogodišnja istraživanja ukazuju da je skadarska žaba najverovatnije rasprostranjena na većem broju lokaliteta sa povoljnim karakteristikama staništa duž obale jezera, ali i na moguće smanjenje brojnosti na pojedinim lokacijama u odnosu na brojnost jedinki zabilježenih tokom istraživanja sprovedenih 2017.” – navodi se u saopštenju.

Praćenje stanja populacije skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) tokom ove godine je radila dr Katarina Ljubisavljević, stručnjak za vodozemce.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild”sa ciljem dugoročne zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).