Skadarsko jezero u reklami za TV uređaje

Pogledajte kadrove sa Skadarskog jezera kojima kompanija “Lobod” reklamira kvalitet slike svojih TV uređaja.