Stariji od 40 godina trebalo bi da rade 3 dana nedeljno

Izvještaj objavljen u radnom dokumentu Instituta Melburn pokazao je da su stariji od 40 godina najproduktivniji kada rade tri dana nedjeljno ili manje.

Istraživanje je sprovedeno na 3.000 muškaraca i 3.500 žena koji su odgovarali na pitanja o svojim radnim navikama, rješavali kognitivne testove i donosili zaključke.

Zadatke su rješavali veoma lako do 25. radnog sata, a nakon toga sve slabije, piše Novac.hr.

Iznenađujuće je da ljudi koji su u penziji, kao i nezaposleni postižu bolje rezultate na kognitivnim testovima inteligencije od onih koji rade više od 55 sati nedjeljno, a standardno radno vrijeme je 40 sati nedjeljno.

„Posao je zapravo mač sa dvije oštrice. S jedne strane može stimulisati moždane vijuge, a sa druge strane dugo radno vrijeme može prouzrokovati stres i potencijalno oslabiti kognitivne funkcije“, naglasio je jedan od autora istraživanja Kolin Mekenzi.