Iskljčenje struje za 16. avgust

Bar (Virpazar)

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo oko i Velje oko (naizmjenični prekidi u napajanju u trajanju oko dva sata u navedenom terminu);