RASPORED RADA SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE

 

RASPORED RADA

SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE ZA PERIOD

30.03.2019.godine – 05.04.2019.godine

Rasporedom rada obuhvaćen je komunalni nadzor iz oblasti komunalne problematike, kao i komunalni nadzor u dijelu javnog saobraćaja i stanja na putevima u opštini Bar.

Službenici komunalne policije su obavezni da terenskim obilaskom ostvare neposredan uvid u stanje komunalnog reda na svom reonu i radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti preduzmu mjere i radnje iz nadležnosti Komunalne policije.

Obavezuju se službenici komunalne policije, koji rade u II smjeni da pored redovnih aktivnosti vrše pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata, shodno odluci o radnom vremenu.

Shodno Odluci o rasporedu radnog vremena Načelnika komunalne policije broj 08-272 od 01.11. 2018. godine, radno vrijeme zaposlenih u Komunalnoj policiji Opštine Bar je organizovano radnim danima, u danima vikenda i praznika u dvije smjene, i to:

I smjena od 07,00-15,00

II smjena od 17,00-01,00

PRIJEM STRANAKA / KANCELARIJSKI POSLOVI

Prezime i ime

subota

nedjelja

ponedeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

29.03.

30.03.

01.04.

02.04.

03.04.

04.04.

05.04.

Šukurica Emil

I

I

I

I

I

I

Merdović Sanja

I

I

I

I

I

Martinić Tatjana

I

I

I

I

I

DEŽURNA SLUŽBA / CALL CENTAR (060 000 800)

Prezime i ime

subota

nedjelja

ponedeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

29.03.

30.03.

01.04.

02.04.

03.04.

04.04.

05.04.

Pavlović Savo

I

I

I

I

I

Srzentić Branislav

I

I

I

I

I

I smjena 07,00 – 15,00

Odjeljenje za inspekcijske poslove

Prezime i ime

Reon

subota

nedjelja

ponedeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

29.03.

30.03.

01.04.

02.04.

03.04.

04.04.

05.04.

Perazić Munevera

I

I

I

I

I

I

Čelebić Tatjana

I

I

I

I

I

I

Vojvodić Jelena

I

I

I

I

I

I

Đonović Milan

II

B/O

B/O

B/O

B/O

B/O

Truš Miodrag

III

I

I

I

I

I

I

Vučeraković Jelena

G/O

G/O

G/O

G/O

G/O

Đurović Radmila

G/O

G/O

G/O

G/O

G/O

Davidović Dimitrije

Saobraćaj

I

I

I

I

I

Šikmanović Neđeljko

Putevi

I

I

I

I

I

Odjeljenje za vršenje komunalnog nadzora

i održavanje komunalnog reda

Prezime i ime

subota

nedjelja

ponedeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

29.03.

30.03.

01.04.

02.04.

03.04.

04.04.

05.04.

Pekić Ivan

III

III

III

III

III

III

III

Škuletić Marko

I

I

I

I

I

Ostojić Vesko

I

I

I

I

I

Mitrović Slađana

G/O

G/O

G/O

G/O

G/O

Rajković Maja

I

I

I

I

I

Kastratović Željko

III

III

III

III

III

III

III

II smjena 17,00 – 01,00

Prezime i ime

subota

nedjelja

ponedeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

29.03.

30.03.

01.04.

02.04.

03.04.

04.04.

05.04.

Pekić Ivan

III

III

III

III

III

III

III

Kastratović Željko

III

III

III

III

III

III

III