Vremenska prognoza od 18. do 23.januara

Vremenska prognoza opština Bar

od 18. do 23.januara