Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak

Uslijed obilnih padavina tokom noći došlo je do zamućenja vode sa  izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta pokazuju povećanju vrijednost mutnoće vode.

DOO Vodovod i kanalizacija Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće.

Sa vodoizvorišta Kajnak se snabdijevaju potrošači užeg centra grada; naselja Bjeliši; Ahmetov brijeg; Popovići; Marovići; Polja; Stari Bar – barake; Rena; Gornja Celuga i Žukotrlica.

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore. www.ijzcg.me.

Iz  DOO Vodovod i kanalizacija Bar napominju da je zbog povećane vrijednosti mutnoće vode još uvijek aktuelno i obaviještenje za potrošače u naseljima Ilino, Šušanj i Zeleni pojas.