„Igre gradova“ ovog ljeta i u Baru!

Popularne ljetnje „City Games“ stižu i ovog ljeta u Crnu Goru a po prvi put biće organizovane i u Baru!

U jubilarnoj desetoj sezoni zabavno-sportskog spektakla domaćini će biti čak 26 gradova zemalja regiona. U Crnoj Gori “City Games” turneja prvo stiže u Kotor (26. jun), potom u Bar (28.jun), pa u Podgoricu (29. jun), Tivat (1. jul) i na kraju u Budvu (24. avgust).

Tokom prethodnih devet sezona “City Games” su do sada organizovane u 35 gradova zemalja regiona. Tokom prvih sedam sezona odvijale su se pod nazivom „Jadranske igre“ a do promjene imena došlo je zbog širenja Igara na zemlje koje nisu povezane Jadranom.

Ove godine Igre donose novu scenografiju, rekvizite ali i modernizovane verzije tradicionalnih disciplina ovog takmičenja – letećeg vaterpola, vodene košarke, spašavanja ženskog turista, trke magaraca, trke vina i regate.

U programu učestvuje čak 200 takmičara iz 12 zemalja a spektakl u svakom gradu traje oko dva i po sata i počinje u 19:30.

Program počinje takmičenjem u letećem vaterpolu. Nakon toga slijedi „spašavanje turstkinje“, pa potom „trka bačvi“. Četvrto takmičenje biće u vošarki (vodena košarka), peto „trka magaraca“ a šesto „veslo“.

Suorganizatori “City Games” programa u crnogorskim gradovima su lokalne turističke organizacije.

Igre će u Baru biti organizovane na uglu marine gdje će biti postavljene montažne tribine i scenografija za „borilišta“ u vodi.