Oznaka: agencija za životnu sredinu

Dobar kvalitet vazduha u južnom regionu

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru  Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ni jednog polutanta. U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM10 čestica …

Pročitaj više