Oznaka: radovi

Informacija o radovima na fekalnoj mreži u naseljima Mandarići i Popovići

Na inicijativu predstavnika mještana naselja „Mandarići“ koja se odnosila za izgradnju fekalne kanalizacije u tom naselju, Opština Bar je sprovela postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje ovih radova. Kao najpovoljniji ponuđač odabran je „UNIVERZAL RAI“ DOO Bar, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio AM Studio inženjering d.o.o. …

Pročitaj više

Završeni radovi na uređenju glavne gradske raskrsnice

Kao što   je planirano juče su  završeni  radovi  na uređenju- adaptaciji glavne gradske raskrsnice: Bulevar Dinastije Petrovića, ul. Vladimira Rolovića i Makedonska ulica. Podsjećanja radi, uređenje je obuhvatalo: struganje i čišćenje oštećenog asfalta i neravnina na asfaltnoj podlozi, izdizanje i nivelisanje šahti komunalnih instalacija vodovodne, elektro i TK, izradu nedostajućih ivičnjaka, …

Pročitaj više

Radovi u gradskom jezgru

Opština Bar, preko Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, pristupila je uređenju – adaptaciji glavne gradske raskrsnice: Bulevar Dinastije Petrovića, ul. Vladimira Rolovića i Makedonske. Uređenje obuhvata: struganje i čišćenje oštećenog asfalta i neravnina na asfaltnoj podlozi, izdizanje i nivelisanje šahti komunalnih instalacija vodovodne, elektro i TK, izradu nedostajućih ivičnjaka, …

Pročitaj više