Važni telefoni i adrese

Vazni telefoni Bar, pregled i adresar važnih telefona u opštini Bar sa adresama, mejl adresema i njihovim web prezentacijama

Hitne službe

Policija 122 Pozovite
Vatrogasna 123 Pozovite
Hitna 124 Pozovite
Služba sigurnosti na moru 129 Pozovite
Pomoć na putu 19730 Pozovite

 

 

Važni Telefoni i adrese

 

Opština Bar

  Adresa Bulevar Revolucije 1
  Telefon +382 30 301 400
  E-mail opstinabar@bar.me
  Web sajt www.bar.me
Pozovite

 

Policija Bar

  Adresa Vladimira Rolovića bb
  Telefon +382 30 312 126
  E-mail pjbar.rukovodilac@policija.me
  Web sajt www.up.gov.me
Pozovite

 

Komunalna policija

  Adresa Bulevar Revolucije 1
  Telefon +382 60 000 800
  E-mail komunalna.policija@bar.me
  Web sajt www.bar.me
Pozovite

 

Dom zdravlja Bar

  Adresa Jovana Tomaševića 42
  Telefon +382 30 311 001
  E-mail
  Web sajt www.domzdravljabar.com
Pozovite
Ambulante
Sutomore  +382 30 373 482 Pozovite
Virpazar  +382 20 711 128 Pozovite
Ostros  +382 30 753 032 Pozovite
Pečurice  +382 30 361 231 Pozovite
Stari Bar  +382 30 341 360 Pozovite

Opšta bolnica Bar

  Adresa Podgrad bb, Stari Bar
  Telefon + 382 30 34 23 33
  E-mail jzu-ob-bar@t-com.me
  Web sajt bolnicabar.me
Pozovite

 

Željeznička stanica

  Adresa
  Telefon +382 30/301-615
  E-mail info@zpcg.me
  Web sajt www.zcg-prevoz.me
Pozovite

 

Autobuska stanica

  Adresa
  Telefon +382 (0)30 346 141
  E-mail
  Web sajt
Pozovite

 

Barska plovidba

  Adresa Obala 13.jula bb
  Telefon + 382 30 303 469
  E-mail online@barplov.com
  Web sajt www.montenegrolines.net
Pozovite

 

JAVNA PREDUZEĆA

Komunalne djelatnosti Bar

  Adresa Poslovni centar Kula „A“, Rista Lekića
  Telefon 030/311-418
  E-mail info@komunalnobar.me
  Web sajt www.komunalnobar.me
Pozovite

 

Vodovod i kanalizacija

  Adresa Ul.Branka Čalovića br.13
  Telefon +382 30 312938
  E-mail nfo@vodovod-bar.me
  Web sajt www.vodovod-bar.me
Pozovite

 

Sportsko rekreativni centar Bar

  Adresa Bulevar Revolucije 85
  Telefon +382 30 301 700
  E-mail sportskicentar@topolica.me
  Web sajt www.topolica.me
Pozovite

 

Kulturni centar Bar

  Adresa  Jovana Tomaševica 57
  Telefon +382 30 313 812
  E-mail  jpkcbar@t-com.me
  Web sajt kulturnicentarbar.me
Pozovite
Dom Kulture  +382 30 311 586 Pozovite
Narodna biblioteka  +382 30 311 435 Pozovite
Galerija „Velimir A. Leković“  +382 30 315 998 Pozovite
Muzej Kralja Nikole  +382 30 314 079 Pozovite

vazni telefoni bar